Energi - Sociologi

Växande städer!

Print Friendly, PDF & Email

FN’s World Urban Forum 5 startar i morgon i Rio de  med 16 000 anmälda deltagare. Redan i dag bor 50 % av jordens befolkning i städer, och om 50 år så kommer över 65 % att göra det. Och som det står i broschyren  för mötet så är detta dom viktiga punkterna.

The responsibility of governments to ensure that the urban poor have the right to adequate shelter, health, water and energy services.

To achieve these rights – all enshrined in the Millennium Development Goals – better urban planning, good governance, proper financing and gender and youth policies incorporated at everylevel are some of the roads to smarter and more sustainable cities of the future that will be explored in Rio 2010.

Ordet Peak Oil finns inte med i dokumentet, bara att det ska bli mer hållbara städer. Så på denna nivå med FN och dess organ finns inte Peak Oil med på dagordningen. Det är nog ingen överdrift att säga att om befolkningen ökar enligt prognos och att andelen som bor i städerna också ökar så ökar problemen med att försörja alla dessa människor när ekonomin blir sämre och energitillgången minskar.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Växande städer!

  1. Enligt Hans Rosling så får inflyttarna till storstäderna det bättre, trots det helvete som vi upplever att de flyttar till. Han menar att vi ibland lever kvar i tron på det goda livet på landbygden i de fattiga länderna i Afrika t ex. De som fortfarande tror på det har aldrig varit ute i gränslandet till bushen på landsbygden och förstår vilka umbäranden som befolkningen där utsätts för. Dålig hygien, svält, brist på vatten och sjukvård, ingen el osv.

  2. Då kan han inte ha tagit hänsyn till PO, för då skulle han inte sagt så. För detta tror jag kommer att bli ett stort problem med livsmedelförsörjningen mm.

Comments are closed.