Ekonomi - Energi

Frågor till kandidater för Sveriges Ingenjörer

Print Friendly, PDF & Email

Peak oil, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008. Hur ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt visar på ett mycket intimt förhållande. Inför det stundande valet skriver vi till er som ställer upp till fullmäktige för Sveriges Ingenjörer om hur ni ser på dessa frågor.

Era svar på frågorna nedan kommer vara helt avgörande för hur jag röstar.

 1. Hur kommer energiprisstegringen att påverka andra priser?
 2. Hur kommer förhållandet mellan naturresurser som t ex energi och arbete att förändras?
 3. Hur kommer fastighetspriser att påverkas?
 4. Hur kommer vi att anpassa vårt sätt att leva?
 5. Kommer vi att flytta, kommer företagen att rationalisera bort energislukare, spara på energi och organisera om så att de transporterar mindre?
 6. Hur kommer mitt eget arbete och boende att påverkas?
 7. Hur kommer den framtida pensionen påverkas?

Det finns även en artikel i tidningen Extrakt Ingenjören 0907 av ASPO Sverige.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Frågor till kandidater för Sveriges Ingenjörer

 1. Frågeställningarna är intressanta och relevanta framtidsfrågor. Jag ser dock inte vad mina okvalificerade gissningar på dessa frågor har för relevans för Sveriges Ingenjörers fullmäktige.
  Frågorna 6 och 7 har facklig anknytning och behöver behandlas när vi är närmare svåren på frågorna.
  Vad gäller pensionen så påverkas den nog mest om man har premiebaserad pension och placerat pengarna i energifonder.
  Annars så påverkas troligen konkurrenskraften positivt för de länder vars energiförsörjning har litet oljeberoende, som Island och Norge där vattenkraften dominerar.

 2. Inga lätta frågor när man inte har spåkula, men jag gör ett försök… ;o)

  1. Hur kommer energiprisstegringen att påverka andra priser?
  Om energipriset stiger, så slår det givetvis igenom på de flesta andra produkter i direkt proportion till hur mycket energiberoende tillverkningen är. T ex så kommer det slå hårt mot stålindustri och liknande. Jag tror dock inte att energipriset kommer bero direkt av oljepriset, utan det närmaste decenniet så kommer vi få se en explosion av alternativ till olja, t ex vågkraft, utnyttjande av undervattensströmmar, bioenergi, vindkraft och solenergi. Här i Sverige har vi dock ett problem att många av dessa alternativa energikällor inte fungerar bra när vi behöver dem som bäst, t ex så fungerar varken vindkraft eller solenergi inget vidare när det är -20 grader, vindstilla och mörkt, så vi måste även hitta sätt att minska energibehovet.

  2. Hur kommer förhållandet mellan naturresurser som t ex energi och arbete att förändras?
  Jag är lite oklar på vad du menar med din fråga. Syftar du på om energin kommer utnyttjas mer effektivt i framtiden, så är det helt klart så. Om vi riskerar en energibrist i framtiden, så är det minst lika viktigt att komma på smarta tekniska lösningar för att minska energibehovet som att komma på alternativa energikällor. Jag tror att nanoteknik kan bli en viktigt faktor, t ex för att minska friktion i motorer, för att göra smarta fönster som spar energi mm.

  3. Hur kommer fastighetspriser att påverkas?
  Fastighetspriserna kommer nog i framtiden precis som den gjort hittills mest bero på vilken politik som drivs, hur riksbanken agerar och räntenivån. Låg ränta => höga priser, hög ränta => sjunkande priser. Enda problemet är att många i Sverige är allt för kraftigt belånade i förhållande till sin inkomst, så det finns en risk att hela systemet havererar på samma sätt som det gjorde i början på 1990-talet.

  4. Hur kommer vi att anpassa vårt sätt att leva?
  Jag tror att alla även i fortsättningen kommer att bli alltmer miljömedvetna och bostäderna kommer att bli mer energisnåla och det kommer att bli vanligare att man har t ex solpaneler och bidrar med överskottsenergi i nätet. Elbilar med små bränsleceller kommer bli mer öka radikalt. Informationsteknologin kommer göra att vi inte behöver resa lika mycket, utan vi kommer kunna interagera på effektiva sätt via internet, vilket möjliggör att människor kan bo på landsbygden och arbeta på distans.
  5. Kommer vi att flytta, kommer företagen att rationalisera bort energislukare, spara på energi och organisera om så att de transporterar mindre?
  Som jag skrev i mitt förra svar, så kommer många jobb bli oberoende av VAR man befinner sig, utan man kan interagera på ett effektiv sätt vi internet. Miljömedvetenheten kommer att öka och det kommer även stimulera en effektiv logistik. Ofta kommer lokal produktion anses vara attraktivt för att slippa onödiga transporter, men detta är en avvägningsfråga. Det är t ex vansinne att odla tomater i Sverige på vintern, eftersom det är en större miljöbelastning än att transportera dem från södra Europa.

  6. Hur kommer mitt eget arbete och boende att påverkas?
  Har väl svarat på det ovan. Tekniken kommer göra arbetssituationen mer flexibel, så det spelar mindre roll var man bor geografiskt. Boendet kommer att bli mer energisnålt och ny energi/miljö-teknik kommer slå igenom även här. I ett större perspektiv, så gäller det att vi i Sverige ser till att vi ligger på teknikens framkant, så att vi får en konkurrenskraftig industri. Teknik har en mognadscykel som påminner om en normalfördelning. I tidiga skeenden har vi med vårt ingenjörskunnande en fördel, men Sverige kan inte konkurrera med t ex Kina och Indien när det gäller mogna tekniker. Vi måste ligga iframkant när det gäller ny teknik, t ex bioteknik, energi/miljöteknik och avancerad informationsteknologi.
  7. Hur kommer den framtida pensionen påverkas?
  Den stora frågan är väl snarare hur ökad livslängd påverkar pensionssystemet. Det ser idag ut som om livslängden bara bli längre och längre och då kommer pensionssystemet falla ihop om man inte antingen arbetar längre eller tar ut mindre i pension. Samtidigt så ratas ofta äldre arbetskraft i Sverige, så en av de stora utmaningarna vi har är att bli av med åldersdiskriminering i arbetslivet. Hela vårt ekonomiska system är egentligen rätt sjukt, eftersom det bygger på en kontinuerlig tillväxt istället för balans och frågan är om det är håller i det långa loppet. Enda räddningen är väl att folk blir allt fetare så att de dör i förtid, annars kommer nog inte pensionerna räcka till så att det blir som i USA där folk går i pension vid 65, men sen tvingas tillbaka till arbetslivet när de närmar sig 80 eftersom pengarna är slut…

  Hoppas du är nöjd med svaren. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

  Med vänlig hälsning

  Janne Tegnér, Distrikt Uppsala

 3. En serie svåra frågor du ställer, jag ser inte riktigt hur de påverkar arbetet inom vårt fackförbund under den närmsta fyraårsperioden som valet gäller. Men detta är i alla fall min uppfattning.

  Oljepriset har bara en indirekt påverkan på energipriset i Sverige. Elproduktionen till exempel fördelas ju ungefär 50/50 mellan vattenkraft och kärnkraft, med en liten men ökande del vindkraft. På samma sätt drivs de flesta värmeverk med biomassa, hushållssopor och annat i stil med rötgaser.

  Men en ökning av oljepriset kommer att öka kostnander för gas, biomassa, kol och annat som kan användas som ersättning. Detta ger i förlängningen även högre elpriser hos oss eftersom länder i mellaneuropa är beredda att betala mer.

  Att företagen skulle flytta ut av detta skäl tror jag inte på, vi kommer fortfarande ha lägre energipriser än övriga Europa (med undantag av Island och Norge).

  Däremot kommer ju ökande transportkostnader att spela in. Det som kan skickas via järnväg påverkas mindre men lastbilstransporter kommer att bli klart dyrare. Här finns nog det största behovet av energiteknisk utvecklingsarbete att behövs.

  Våra bostäder är ganska måttliga på oljeförbrukning, men om även de sista oljeeldade systemen tas bort kommer sannolikt priset på t.ex bränslepellets att öka.

  Mitt eget arbete kommer i alla fall att påverkas eftersom jag arbetar direkt med elkraftsystem, vi har massor av arbete framför oss.

  Pensionen, slutligen, beror nog mer på politikernas funderingar än våra.

  Kanske inte helt enligt min mall, men frågorna verkar ställda utifrån vissa ”givna” förutsättningar som jag inte helt håller med om.

  Med vänlig hälsning
  Claes Malcolm
  För valkorporationen vid Vattenfall

 4. Hej,
  Jag är ledsen för att jag inte haft möjlighet att svara förrän nu. Energi och Peak Oil är inte det som jag sysslar med i vanliga fall, men jag ska svarar så gott jag kan.

  1. Hur kommer energiprisstegringen att påverka andra priser?
  Stiger priset på energi så påverkar det givetvis även andra priser, men alla kommer inte att påverkas på samma sätt. Det är väl ganska givet att produktionsprocesser som kräver mycket engergi och produkter med långa/många transporter kommer att påverkas. Tittar vi omkring oss kommer vi att se att det är många produkter som vi tar för givna som kommer att drabbas. Vi lever i en ”komplicerad och beroende” värld där vi förväntar oss en mängd varor lätt tillgängliga som har processats och/eller transporterats lång väg. Men en höjning av energipriset kan också bli en drivkraft – t ex bättre utnyttjande av energi och energikällor, besparing av energi och kanske nya energikällor. Här kan flera olika typer av ingenjörer vara viktiga aktörer. Tyvärr är drivkraften för människan i de flesta fall inte möjligheten, utan att något måste förändras.
  2. Hur kommer förhållandet mellan naturresurser som t ex energi och arbete att förändras?
  Ju tydligare det blir att naturresurserna är begänsade och att vi inte kan ta det för givet kommer vi att bli tvingade att omvärdera och tänka om. Hur är svårt att säga, men i takt med att något blir dyrbart blir också uppskattningen för det annorlunda. En förändrad balans kan också ge möjligheter till nya lösningar. Det är kanste inte en stor energikälla utan många små och olika som kan bidra. Det kan kanske också ge oss ett mindre sårbart samhälle.
  3. Hur kommer fastighetspriser att påverkas?
  Eftersom materialet till fastigheter kräver energi så är det troligt att fastighetspriserna generellt sett kommer att stiga. Nybyggnation blir dyrare, äldre hus/fastigheter kanske mer intressantare på marknaden. Men det kan också betyda att man inte byter bostad i samma utsträckning, det kostar för mycket. I vissa områden eller för typer av fastigheter kan det kanske bli motsatt effekt (priserna går ner), t ex om boendet kräver långa transporter eller mycket energi för uppvärmning. Energiåtgången och typen av energikälla för uppvärmning kan bli allt viktigare.
  4. Hur kommer vi att anpassa vårt sätt att leva?
  Till viss del kommer vi att vara tvungna att anpassa oss. Det som känns i plånboken mest kommer vi att göra något åt först. Det finns en del möjligheter redan idag, men de finns inte över hela landet och inte för alla. En del företag vill ha sina anställda på plats alla dagar i veckan, i andra företag kan man jobba hemmifrån. I en del regioner finns det en utbyggd kollektivtrafik, i andra kommer du ingenstanns om du inte har en bil. En del anpassningar kommer att vara enklare andra svårare och kräver mer insattser; vad gör vi t ex om det bli en brist på plast för engångsprodukter i sjukvården. Jag tror dock att det finns möjligheter och inte bara hinder.
  5. Kommer vi att flytta, kommer företagen att rationalisera bort energislukare, spara på energi och organisera om så att de transporterar mindre?
  Det borde finnas en drivkraft för företagen att rationalisera, spara och omorganisera, och samma drivkrafter kan finnas även för privatpersoner. Möjligheten att flytta kommer att bero på fastighetspriset, och alla kan inte inte bo i städer eller tätorter. Vi alla uppskattar t ex om någon även producerar råvarorna för vår mat.
  6. Hur kommer mitt eget arbete och boende att påverkas?
  Jag tror att både arbete och boende kommer att påverkas. Det tar tid för företagen att rationalisera, och ställa om för att spara energi, och omorganisera. Behöver företagen spara tittar man kanske på andra möjligheter först. Besparingarna kan innebära förändrad arbetsmiljö – mer kontorsladskap för att spara plats och uppvärmningskostnad. Ökade kostnader på material gör ombyggnader, renoveringar och nybyggnation dyrare vilket kanske gör att jag som privatperson måste se på boende på längre sikt. Det blir en ny balans mellan kostnad för material och energibesparing och kostnad för energi.
  7. Hur kommer den framtida pensionen påverkas?
  Risken är att utrymmet för pensioner blir mindre – en större del kommer att gå åt för att täcka ökade kostnader, om vi inte kan hitta nya möjligheter.

  När jag ser på vad jag har skrivit så känns det lite dystert, och jag tror att vi kommer att få tampas med förändringar som inte är så lätta och som vi helst vill skjuta på framtiden. Men jag tror också att det finns möjligheter, möjligheter där ingenjörer behövs. När jag ser vad jag och många av mina kollegor arbetar med om dagarna så är det att lösa problem, och frågorna ovan berör problem som behöver lösas. Vi tar mycket för givet idag, och ibland kan det vara nyttigt att få tänka om. Det kan vara enkelt att tänka sig en lösning som fixar allt, men det är inte säkert att det är det bästa. Många lösningar som fixar olika delar och som kan anpassas efter olika behov är kanske bättre i det långa loppet.

  Jag har svarat så gott jag har kunnat på frågorna.
  Mvh

  Maygon Wendel Lesenius
  GAMBRO Lundia AB

Comments are closed.