• Ekologi - Energi - Sociologi

    Befolkningstillväxt och miljöpåverkan

    Av en händelse så hölls i förra veckan ett endagsseminarium på Kungliga Vetenskapsakademien om ”Befolkningstillväxt och miljöpåverkan”, där både Hans Rosling och Kjell Aleklett medverkade. Moderator var Anders Wijkman. SVT var där och spelade in det hela som nu ligger på SvT Play 16 mar 2011 så det är ingen panik. Del 1, 2 tim, 19 min  del 2, 1 tim , 50 min och del 3 längd 1 tim, 9 min OBS! Finns inte kvar längre. Ett oerhört intressant och spännande innehåll där framför allt Hans Rosling var i bästa form. Det var länge sedan som så många myter punkterades kring jordens…