Ekologi - Energi - Sociologi

Befolkningstillväxt och miljöpåverkan

Print Friendly, PDF & Email

Av en händelse så hölls i förra veckan ett endagsseminarium på Kungliga Vetenskapsakademien om ”Befolkningstillväxt och miljöpåverkan”, där både Hans Rosling och Kjell Aleklett medverkade. Moderator var Anders Wijkman.
SVT var där och spelade in det hela som nu ligger på SvT Play 16 mar 2011 så det är ingen panik.

Del 1, 2 tim, 19 min  del 2, 1 tim , 50 min och del 3 längd 1 tim, 9 min OBS! Finns inte kvar längre.

Ett oerhört intressant och spännande innehåll där framför allt Hans Rosling var i bästa form.
Det var länge sedan som så många myter punkterades kring jordens befolkningsökning och vilka reella hot som vi globalt står inför.
Ett utmärkt tillfälle att skaffa sig nya kunskaper kring global omställning!

Materialet finns på Riskkollegiet om ni vill titta på bilderna i detalj.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Befolkningstillväxt och miljöpåverkan

 1. Jag har sett de tre delarna av seminarierna på Vetenskapsakademin. Efter Kjell Alekletts anförande säger Anders Wijkman ungefär så här: ”Är det inte så att om man investerar rätt går det att möta väldigt mycket av energibehoven?”

  Han verkar ha förhoppningar om att dagens och kommande dagars teknik kan lösa mycket av energiproblemen.
  När en person av Wijkmans dignitet inte har klart för sig hur energisituationen och ffa Peak oil ser ut, kan man bara ana var kunskapsnivån ligger för de flesta andra politiker.

  Tycker heller inte att Hans Rosling är förankrad i verkligheten. Hans ljusblå framtoning är inte särskilt trovärdig.
  Men debatten är ju ändå viktig och glädjande att man tar upp disskussionen.
  Hade gärna viljat veta vilka åhörarna var och deras samhällspossition.

 2. Jag har också lite svårt för Hans glättiga utvecklingsoptimist. Läste detta av Daniel Pargman om Roslings rosiga världsbild och saxade en bit.

  Man kan konstatera att Hans är en utvecklingsoptimist och vid ett tillfälle i intervjun kallar han sig själv ”possibilist”. Det är uppenbart att den underliggande bilden är en tillväxtorienterad värld, en värld utan (ekologiska) gränser. Han ser bara framsidor och inte några (miljömässiga eller andra) baksidor av globaliseringen och den ekonomiska utveckling vi har haft de senaste decennierna. Det jag personligen undrar över är hur han får ihop det? Hur kan vi hindra att miljön går ner för räkning med en befolkning som fram tills 2050 ökar till 9 miljarder (eller mer) och samtidigt en stark global ekonomisk utveckling?

 3. Jag har tittat på Kjell’s presentation den är slut vid 1:18, och jag blir rätt överraskad av Anders Wijkman kommentar om rätt investeringar. Jag har hört honom förut senast för ett år sedan på ”A new green deal” på Stockholms universitet där han pratade efter Kjell A, men då komma han innan han skulle tala och försvann efteråt, så han hörde aldrig Kjell A. Han har inte klart för sig hur energi påverkar alla system, bra att Kjell även har det tre E’na med för Ekonomi, Energi och Ekologi hänger intimt ihop fast med olika tidskalor.

Comments are closed.