• Energi

    Uteblivit svar!

    För lite drygt ett år sedan så skrev ASPO Sverige till berörda myndigheter i landet och ställde några frågor om Peak Oil och dess konsekvenser. Vi har inte fått något svar, inte hört något, inte fått någon fråga om vad vi pratar om. Detta är lite märkligt, så här skrev vi då. Och det har inte hänt något som förändrar vår analys, utan tvärt om, det finns flera tecken på att rådande lågkonjunktur berodde på kraftiga fluktuationer i oljepriset och som spred till priset på livsmedel detta eftersom mycket livsmedel används inom energisektor och mycket olja och naturgas används inom…