• Energi

    Peak Oil inträffar 2014 enligt Kuwait

    Forskare från Kuwait säger att Peak Oil inträffar 2014! I ny rapport från forskare i Kuwait har med en ny metod för beräkning av produktionskapaciteten för 47 av världens största oljeproducerande länder. Forskarna har beräknat att Peak Oil – den period då oljeproduktionen når sitt maximum för att sedan börjar sjunka. Tweet