Energi

Peak Oil inträffar 2014 enligt Kuwait

Print Friendly, PDF & Email

Forskare från Kuwait säger att Peak Oil inträffar 2014!
I ny rapport från forskare i Kuwait har med en ny metod för beräkning av produktionskapaciteten för 47 av världens största oljeproducerande länder. Forskarna har beräknat att Peak Oil – den period då oljeproduktionen når sitt maximum för att sedan börjar sjunka.

Global råoljeproduktion

Mikael Höök säger i en analys till artikeln.

Det finns många sätt att förutsäga framtida oljeproduktionen. Var och en är baserad på sina egna uppsättning antaganden med sina underliggande styrkor och inneboende svagheter. Modellering kan ske nerifrån och upp, strategier som bygger på fysiska flöden i relationer till oljereserverna. De Kuwaitiska forskarna har använt en variant av den gamla Hubbert kurvanpassnings tekniken för att förutsäga toppen. Det är ett empiriskt härled modellstrategi som har bra korrelation med historiska data, även om jag personligen är mer förtjust i botten upp-prognoser med fält-för-fält.

Kuwaitierna ha anpassat ett godtyckligt antal Hubbert kurvor till historiska data och fått bra passform som anger en topp kring 2014.

Liknande slutsatser som detta fick också min forskargrupp i en nyligen publicerad artikel (peak of the oil age) om man förutsätter en snabb utbyggnad av de upptäckta men outvecklade områden (dvs. snabbare än Nordsjön och vad man har sett tidigare i historien). Problemet med multi cykliska  modeller är att det är lätt att få mycket bra passform om du bara använder ett stort antal kurvor och  parametrar.

De Kuwaitska forskarna har använt en förenklad, men sund och beprövade  metod. Jag skulle säga att deras resultat är tillförlitliga och i samförstånd med många andra metoder och prognoser. Det finns alltid osäkerheter i alla former av prognoser, men det är bara naturligt. Det viktiga är kanske att forskarna är från Kuwait och att en av dem även arbete i ett större oljebolaget. Det kan vara ett erkännande av att det finns en ökande medvetenheten om oljetoppen  inom  OPEC-länderna och att de står inför ett skifte inom oljeförsörjningen. Utan att veta mer detaljer om publikationen och vilka motiv som ligger bakom artikeln, men jag tycker att det är ett gott tecken som visar på en allt större medvetenhet i Mellanöstern om oljetoppen.

Det finns även en ASPO förening i Kuwait.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Peak Oil inträffar 2014 enligt Kuwait

  1. Det verkar som om ett Crash-program för USA och världen rycker allt närmare. Det blir svårt att nonchalera denna rapport som kommer från ett OPEC-land. T o m energimyndigheten borde väl reagera!
    Vad jag förstår är det endast ett land, Kina, som agerar i väntan på en omfattande resursbrist av olja, mineraler etc. Kina har sedan flera år varit ute och shoppat runt hela världen.

Comments are closed.