• Ekonomi

  Konsten att förstå en fallen värld.

  SvD har den 28 februari en artikel av Lars Magnusson om finanskriserna som varit. Han går igenom tre böcker som behandlar den senast krisen. Det är Lars Ahnlands ”Kasinoekonomins fall” och Joel Dahlbergs ”Bankbluffen” och Stefan de Vylder ”Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt” Tweet

 • Ekonomi

  Dags för den riktiga skuldkrisen

  Hyperinflationen sprider sig som en pestsmitta från land till land och håller Europa i ett förlamande grepp. Panikslagna politiker pressade av skenande räntor och hotande statskonkurs stänger skolor, tömmer sjukhus och låter arméns pansarvagnar rosta till skrot i regnet. Pensionärerna har sedan länge berövats sina utlovade pengar och huttrar övergivna i förfallna hus. Regeringar faller lika tätt och tungt som äpplen i en oktoberträdgård och gatorna fylls av miljontals demonstranter. Tweet

 • Diverse

  ”Doomsday Clock” flyttar tillbaka en minut.

  14 januari flyttade Bulletin of the Atomic Scientists ”Doomsday Clock” tillbaka klocka 1 minut till 6 minuter i tolv. 1947 startade man med denna klocka och den har sedan dess flyttats 18 gånger senaste gången var 2007 då klockan flyttades till 5 minuter i. 1953 var klockan 2 minuter i tolv när USA och USSR utvecklade vätebomben. 2007 kom även klimatförändringen med i övervägningen med skador på ekosystemet, innan har bara terrorbalansen varit med. När kommer Peak Oil upp som ett nytt kriterium som ett hot mot mänskligheten. Detta är nog större hot än klimatförändringarna på kort till medellång sikt.…

 • Energi

  Nettoenergi och ERoEI

  Det finns två viktigt formler i samband med energi från olika energi källor. Nettoenergi är skillnaden mellan energi produktionen och hur mycket energi det går att producera denna mängd. Sedan finns ERoEI eller Energy Return on Energy Invested när detta behandlas på engelska sidor. Tweet

 • Energi

  Är metanhydrat en lösning?

  National Academy of Sciences (NAS) har förslagit att metanhydrat kanske kan utöka USA:s naturgasproduktion. Naturligt förekommande metanhydrat kan innebära en enorm källa av metan – den viktigaste beståndsdelen i naturgas – och på sikt skulle det kunna förbättra konventionell naturgas, även om vissa tekniska utmaningar återstår innan kommersiell produktion är möjligt, säger en ny kongressen rapport på uppdrag från National Research Council. Dessutom har den amerikanska Department of Energy gjort betydande framsteg med att förstå och utveckla metanhydrat som en möjlig framtida energikälla. Tweet

 • Energi

  Jevons paradox

  William Stanley Jevons, född 1835, död 1882, var en engelsk nationalekonom. Jevons gjorde sina iakttagelser av användningen av kol till ångmaskiner. Den första kommersiellt ångmaskinen uppfanns av Thomas Newcomen för att pumpa vatten ur kolgruvor. Den använde en mycket stor mängd kol jämfört med mängden av nyttiggjord energin och var endast hållbara i kolgruvor där koltillgången var riklig och nära till hands. Tweet

 • Energi

  Giltigheten i IPCC:s utsläppsscenarier?

  Det har kommit en ny rapport från Globala Energisystem som har tittat på IPCC utsläppsscenarier från Mikael Höök et al. Slutsatsen de kommer fram till är att IPCC scenarier är mycket för optimistiska rörande framtida produktion av fossil energi. Detta medför då att IPCC förväntade framtida utsläpp liksom tillhörande klimatprognoser i det långa perspektivet måste revideras. I det korta perspektivet så har detta inte så stor betydelse då våra historiska utsläpp och annan påverkan är avgörande för klimatet. Tweet

 • Energi

  Tecken på nergradering!

  I sitt tal till Nationen i januari så skrotade president B. Obama ”Constellation” programet som avsåg att människor skulle återkomma till månen för vidare resor till Mars. För det är för komplicerat att satsa på Mars direkt. Jag tror det är så här det kommer att gå, olika program och projekt skrotas av olika skäl. Det första var projektet var Concord som i princip blev olönsamt i samband med oljekrisen på 70-talet och aldrig blev mer en än parantes i flyget historia. Tweet