Diverse

”Doomsday Clock” flyttar tillbaka en minut.

Print Friendly, PDF & Email

14 januari flyttade Bulletin of the Atomic Scientists ”Doomsday Clock” tillbaka klocka 1 minut till 6 minuter i tolv. 1947 startade man med denna klocka och den har sedan dess flyttats 18 gånger senaste gången var 2007 då klockan flyttades till 5 minuter i. 1953 var klockan 2 minuter i tolv när USA och USSR utvecklade vätebomben. 2007 kom även klimatförändringen med i övervägningen med skador på ekosystemet, innan har bara terrorbalansen varit med. När kommer Peak Oil upp som ett nytt kriterium som ett hot mot mänskligheten. Detta är nog större hot än klimatförändringarna på kort till medellång sikt.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious