• Energi

    Tecken på nergradering!

    I sitt tal till Nationen i januari så skrotade president B. Obama ”Constellation” programet som avsåg att människor skulle återkomma till månen för vidare resor till Mars. För det är för komplicerat att satsa på Mars direkt. Jag tror det är så här det kommer att gå, olika program och projekt skrotas av olika skäl. Det första var projektet var Concord som i princip blev olönsamt i samband med oljekrisen på 70-talet och aldrig blev mer en än parantes i flyget historia. Tweet