• Energi

    Gasen till Europa kan strypas!

    Bengt Söderberg har lagt fram en doktorsavhandling på Uppsala universitet på avdelningen Globala Energisystem som studerar hur produktionen från världens olje- och gasfält utvecklar sig. Studien kommer att publiceras i tidskriften Energy Policy. Avhandlingen heter ”Production from Giant Gas Fields in Norway and Russia and Subsequent Implications for European Energy Security” och kan laddas ner från institutionens hemsida. Bengt Söderberg kommer att försvara sin avhandling den 19 Februari, 2010, kl 09:15 Tweet