• Energi

    Utan en massa luft!

    ”Sustainable Energy — without the hot air” heter en ny bok som har skrivits av David JC MacKay från Cambridge i England. I boken försöker han reda ut vår konsumtion av energi och vad som skulle kunna ersätta detta, om vi både tar hänsyn till den kommande energi- och klimatkrisen. Det finns många som i okunnighet eller med berått mod vilseför allmänheten om att vi kan fortsätta som vi gör i dag, men med ett antal nya vindkraftverk, lite mer solceller och energieffektivisering ska kunna fortsätt som vi lever idag. Tweet