Energi

Utan en massa luft!

Print Friendly, PDF & Email

”Sustainable Energy — without the hot air” heter en ny bok som har skrivits av David JC MacKay från Cambridge i England.
I boken försöker han reda ut vår konsumtion av energi och vad som skulle kunna ersätta detta, om vi både tar hänsyn till den kommande energi- och klimatkrisen. Det finns många som i okunnighet eller med berått mod vilseför allmänheten om att vi kan fortsätta som vi gör i dag, men med ett antal nya vindkraftverk, lite mer solceller och energieffektivisering ska kunna fortsätt som vi lever idag.


David går igenom våra vanligaste poster i energiförbrukningen i en energibalans. På konsumtionssidan ingår dessa poster transporter, uppvärmning, belysning, IT och prylar, livsmedel och tillverkning. Och som uthållig energiproduktion ingår vind, sol, vattenkraft, vågor, tidvatten, geotermisk- och kärnenergi?

Energibalans, konsumtion och produktion
Energibalans

All förbrukning räknas om till kWh/dag och person, och alla energiproduktion likaså. En 40W glödlampa får stå i centrum, om den är tänd i 24 h så motsvar det ungefär 1 kWh. På detta sätt går han igenom alla posterna som är teoretiskt möjligt med dagens teknologi, och ingen hänsyn tas till ekonomiska eller andra hinder.

För engelska förhållanden kommer han till 195 kWh/dag o person i förbrukning och en maxima produktion av förnyelsebar energi på 180 kWh/dag o person. Men denna siffra är praktiskt och ekonomisk omöjlig och efter en kraftig bantning blir det kvar ca 18 kWh/d o person! För att sätta det i lite sammanhang, år 2006 hade England 1,05 kWh/dag o person förnyelsebar energi och 3,4 kWh/dag o person kom från kärnkraft. För Sveriges skulle en del siffror bli annorlunda, konsumtionen ligger nog nära 195 kWh/dag o person, men vi är färre innevånare på större landyta. Och vår del som är från förnyelsebar energi är större, kärnkraften ger oss 19,6 kWh/dag o person och vattenkraft är ca 20 kWh/dag o person.

Denna bok sätter ett bra perspektiv på vår energisituation, och detta ett dilemma som vi sitter i. På problem finns det lösningar men på dilemman finns det inga lösningar utan vi måst göra avkall och svåra val.

En kortare sammanfattning finns här.

Hela boken kan laddas hem och läsas. Vilket jag tycker alla borde göra som uttalar sig i energifrågor.

Här finns en video om detta: ”How many lightbulbs”

[youtube id=”UR8wRSp2IXs”]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious