Energi

Tecken på nergradering!

Print Friendly, PDF & Email

I sitt tal till Nationen i januari så skrotade president B. Obama ”Constellation” programet som avsåg att människor skulle återkomma till månen för vidare resor till Mars. För det är för komplicerat att satsa på Mars direkt. Jag tror det är så här det kommer att gå, olika program och projekt skrotas av olika skäl.
Det första var projektet var Concord som i princip blev olönsamt i samband med oljekrisen på 70-talet och aldrig blev mer en än parantes i flyget historia. Nu läggs så NASA’s färder till Månen ner och troligtvis även Marsresorna. Vad blir nästa stora projekt som går samma öde till mötes.

USA’s flygvapen sköter GPS systemet och flygvapnet har ont om pengar för att underhålla och skicka upp nya satelliter, och utan tillräckligt många fungerande satelliter så slutar GPS system först att var noggrant, sedan till uteblir signal helt. EU håller i och för sig på med ett eget GPS system Galileo, men det dras med stora ekonomiska problem.
ISS kommer också att falla för ålders sträcket och inte heller underhållas och till slut återinträda i atmosfären. Komplexa system är det första som kommer att gå ner för räkning, och rymdfärder och system i rymden är det första som man kommer att tänka på. Men det finns andra inte lika uppenbara system, ett som man kanske inte tänker på i första hand är våra elkraftsystem som antagligen är det mest komplexa system som människan byggt på jorden.

Grad av komplexitet

Vi som kultur, har först mycket att vinna på att öka graden av komplexitet i samhället . Men vid punkten B2 så har vinsterna slutat, för att vid ökande komplexitet minskar så vinsten.

En en värld med minskande energimängd så ökar komplexiteten för samma nyttighet.

Det finns mer att läsa om komplexa system här:

Peak Civilization: The Fall of the Roman Empire”

Things Fall Apart: Complexity, Supply Chains, Infrastructure & Collapse

Energy Flow, Emergent Complexity, and Collapse

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Tecken på nergradering!

Comments are closed.