Energi

Är metanhydrat en lösning?

Print Friendly, PDF & Email

National Academy of Sciences (NAS) har förslagit att metanhydrat kanske kan utöka USA:s naturgasproduktion. Naturligt förekommande metanhydrat kan innebära en enorm källa av metan – den viktigaste beståndsdelen i naturgas – och på sikt skulle det kunna förbättra konventionell naturgas, även om vissa tekniska utmaningar återstår innan kommersiell produktion är möjligt, säger en ny kongressen rapport på uppdrag från National Research Council. Dessutom har den amerikanska Department of Energy gjort betydande framsteg med att förstå och utveckla metanhydrat som en möjlig framtida energikälla.

Vad får du när du kombinerar vatten och sump gas under låga temperaturer och höga tryck? Du får en frusen trådliknande ämne som kallas metan hydrate, enorma mängder som finns under våra hav och i polära permafrost. Denna kristallina kombination av naturgas och vatten, den ser anmärkningsvärt lik ut som is men brinner om den antänds. Vissa uppskattar energin bundet i metanhydrat är mer än dubbelt den globala reserverna av alla konventionella gas, olja och kol källor tillsammans. Men ingen har ännu kommit på hur man kan utnyttja denna gas billigt, och ingen vet hur mycket som faktiskt är utvinningsbart.

Metanhydrat på botten och brinnande.

Naturgas består främst av metan (CH4), som är den renaste av alla fossila bränslen, släpper ut 25-50% mindre koldioxid än antingen olja eller kol för varje enhet som produceras. Däremot är gasen 25 gånger mer aktiv som växthusgas och finns kvar ca 100, så det är inget att leka med att försöka plocka upp detta fosila bränsle. Problemet kanske inte är metanhydratet i haven utan metanet i tundran och grunda hav. En liten höjning av temperaturen och stora mängder metan kan släppas loss. Men skulle en bristsituation uppstå och vi blir desperata så kanske vi försöker tappa även denna energikälla med stora risker för oavsiktligt metanutsläpp.

Referenser:

Gas Hydrates Facts and Myths: Gas Hydrates Facts and Myths

Methan Hydrate

Methane hydrates and global warming.

Big Thaw of Arctic Soil May Unleash Runaway Warming

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious