Ekonomi

Konsten att förstå en fallen värld.

Print Friendly, PDF & Email

SvD har den 28 februari en artikel av Lars Magnusson om finanskriserna som varit. Han går igenom tre böcker som behandlar den senast krisen. Det är Lars Ahnlands ”Kasinoekonomins fall” och Joel Dahlbergs ”Bankbluffen” och Stefan de Vylder ”Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt”

I ”Kasinoekonomins fall” är felet bankerna och pensionsfonderna och giriga toppchefer som bär skulden till krisen. ”Bankbluffen” har sin bov i bankerna och hur dom hanterar sina kunder. I ”Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt” är bilden mer komplex det är många faktorer under ett långt tidsspann och som ligger långt före 2008, där även psykologi och flockbeteende finns med.

Ingen bok tar upp vilken inverkan oljepriset har haft på händelseutvecklingen, inte heller berör Lars Magnusson detta.

Det finns flera artiklar om hur oljepriset och volatiteten på priset påverkat tillväxten. Det finns ett samband mellan volatiteten på oljepriset och de senaste recessionerna.

Det finns en annan artikel som heter Consequences of the Oil Shock of 2007-08, och denna om hur återhämtningen kommer att påverkas av oljepriset, Will rising oil prices derail the recovery? Nu ligger priset på olja på nästan $80 fatet vilket får betraktas som rätt högt med tanke på att vi befinner oss i en djup lågkonjunktur. Att inte belysa oljepriset’s inverkan är lite svagt, för detta har haft en betydelse, sedan kan man diskutera orsak och verkan och vilken betydelse olika faktorer har haft.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious