Energi

Energimyndigheten och Peak oil!

Print Friendly, PDF & Email

I Sverige har vi en myndighet som ska vara ”expert på energi”. Som det står på deras hemsida: Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Då tror man kanske att myndigheten har en hel del om information Peak oil/oljetoppen och vad det är, då detta kommer att ha en enormt stor påverkan på vårt samhälle.
Gör man en sökning på deras hemsida så får man tre träffar, ja det är kanske OK vi får ta och se efter.

Den första träffen var en Powerpoint presentation av Hans Hellsmark från Chalmers. Inget som myndigheten själv har skrivit.
Den andra vare ett dokument ”Kompletterande klimatmål med fokus
på sektorsmål” av Åsa Persson på Stockholm Environment Institute mfl på uppdrag av Naturvårdsverket.
Och tredje var också ett dokument ”Nya olycksrisker i ett framtida energisystem” från Räddningsverket. Inget där heller utan i en annan extern skrift.
I Energimyndighetens direktiv står bland annat detta:
5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energipolitiska programmen,
6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrens-
kraft och den ekonomiska tillväxten,
7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

I dessa tre punkter så borde Energimyndigheten i alla fall ha en åsikt eller någon information om Peak oil, men ingenting. Är inte det lite konstigt minst sagt! Vill man veta något om Peak Oil eller oljetoppen, så får man leta någon annanstans.

Bland annat här hos oss på ASPO Sverige och bland annat på dessa ställen.

Wikipedia, Globala Energisystem i Uppsala, Ställ Om, Oljegruppen, Effektmagasin, Efter oljan, Oljepris.se, Cornucopia?, Flute-tankarTransition Sweden med flera för att inte tala om vad det finns utanför riket.

Så det är inte att det saknas information för Energimyndigheten, så vad skyller dom på?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Energimyndigheten och Peak oil!

 1. De försöker väl tiga ihjäl problemet, med någon avdankad politiker i ledningen, vad annars.

 2. Vilken politiker eller myndighetsperson kan räkna med att få behålla jobbet om de skulle gå ut med de senaste siffrorna Mikael Höök presenterat nyligen gällande oljetillgången och att ”Peak Oil inträffar senast 2010”.
  Detta skulle i så fall vara en fullständigt överraskande nyhet för 99,9% av svenska folket.
  Det kommer att visa sig vad som väger tyngst – ansvar eller sin egen karriär.
  Men nämnas bör att Kista som första kommun (vad jag vet)i Sverige tagit problemet på allvar och börjar nu introducera tätortsnära odling för allmänheten.

 3. Jag tror du menar Knivsta, jag kommer att skriva lite om detta i del 2 i serien om effekt

 4. Hej Bengt!
  Tycker det var ett oerhört bra avslöjande i sin enkelhet. Det enkla är ju ofta det geniala. Då blir nästa fråga. Utför verkligen energimyndigheten det arbete dom är tillsatta att göra? Mitt förslag är att ASPO Sverige begär en granskning av den myndighet som har i uppgift att kontrollera om våra myndigheter utför sina uppgifter, RRV och regeringen.

 5. Det är Justitiekanslarn domän, punkt 1.

  1. Tillsyn
  Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

  Hur skulle man gå till väga, hur anmäler man sådant?

 6. Skriv till regeringen och RRV med kopia till massmedia, tidningar och TV. Tror nog att dessa två instanser är de rätta att vända sig till.

  En annan sak. När jag ska skriva i ”bildkoden” så stämmer den inte utan måste först lyssna på koden.

 7. Hej Martin;
  Tack för de vänliga orden! När det gäller PO och dess oundvikliga konsekvenser tror jag allt mer att det blir som Richard Heinberg beskrivit.
  Myndigheterna kommer att skylla effekterna på omvärlden när exporten avtar.
  Allmänheten kommer att rikta brutal kritik mot myndigheterna när jobben uteblir.

  Men jag är tveksam till om myndigheterna någonsin kommer att beröra den egentliga orsaken, eftersom allmänheten då kommer att känna sig undanhållen livsviktig information som de borde fått för länge sedan.
  Med en mandatperiod av 4 år finns inte utrymme för kontroversiella frågor. Efter bara 2 år är det full fart för att skapa möjligheter för att bli omvald – till varje pris. Och inom den fyraårsperioden räknar nog heller ingen med att energisituationen skall ändras nämvärt.
  Dessutom, och ännu värre är att jag är tveksam till om de, politikerna har klart för sig oljans totala betydelse för detta samhällssystems fortlevnad.

  Däremot predikar man ofta om att Sverige har minskat sitt oljeberoende, men talar inte om att man bara flyttat oljeintensiv produktion till låglöneländer med helt andra miljökrav.
  Så jag tror att vi skall glömma medverkan från politikerhåll när det gäller info angående PO.
  Det som behövs är en stark talesman / organisation tex ASPO som på ett för allmänheten begripligt sätt kan ge information.
  Vi måste komma ihåg att om vi skulle fråga ”folk på stan” vad Peak oil står för skulle kanske i bästa fall någon höfta till med ”är det en ny toppkvallite på olja?”
  Vägen är lång att gå, men tiden är däremot kort!

Comments are closed.