• Energi

    Energimyndigheten och Peak oil!

    I Sverige har vi en myndighet som ska vara ”expert på energi”. Som det står på deras hemsida: Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Då tror man kanske att myndigheten har en hel del om information Peak oil/oljetoppen och vad det är, då detta kommer att ha en enormt stor påverkan på vårt samhälle. Gör man en sökning på deras hemsida så får man tre träffar, ja det är kanske OK vi får ta och se efter. Tweet