• Energi

    Falkland ingen succé.

    Den första borrhållet utanför Falklandsöarna på 12 år har träffat på olja – men inte tillräckligt mycket för att bli kommersiellt gångbart. Desire Petroleum från Storbritannien väntas tillkännage nedslående resultat denna vecka. Vanligtvis tar ett oljeprospekteringshål offshore en månad att borra till en kostnad av upp till $ 250.000 per dag. Desire Petroleum har några andra block som dom hoppas på, men kursen på deras aktie kommer nog att fall. Från Times. Tweet