• Ekologi

    Earth day föredrag av N. Hagen

    Nate Hagen höll nyligen ett av sina föredrag på Earth Day 2021, detta kallar han ”Earth and Humanity: Myth and Reality” detta är ett kondensat av 15 års arbete och går igenom 33 myter som finns om en massa olika saker. Hela föredraget är nästan 3 timmar. Det finns en lista med alla myterna och vid vilken tid dom kommer så man kan välja några eller hoppa till intressanta delar. Men alla är viktiga och visar tydligt att det inte finns några enkla lösningar som många tror. Tweet

  • Ekologi - Energi

    Nate Hagens: Om människans predikament

    Årets ”Earth Day” föredrag av Nate Hagens. Han är nog den som beskriver vårt predikament och ger en övergripande bild och en av de få som offentligt beskriver detta. Han har tre huvudpunkter. Energi är underbygger vårt samhälle. (Och vi lever just nu i mitten av en unik kolpuls) Vi kommer att gå mot ett samhälle med lägre konsumtion. När vårt basbehov är tillgodosett så är det bästa av livet gratis. Källa: By Nate Hagens: Contrasts and Continuums of the Human Predicament – un-Denial __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet