Ekologi - Energi

Nate Hagens: Om människans predikament

Print Friendly, PDF & Email

Årets ”Earth Day” föredrag av Nate Hagens. Han är nog den som beskriver vårt predikament och ger en övergripande bild och en av de få som offentligt beskriver detta.
Han har tre huvudpunkter.

 • Energi är underbygger vårt samhälle. (Och vi lever just nu i mitten av en unik kolpuls)
 • Vi kommer att gå mot ett samhälle med lägre konsumtion.
 • När vårt basbehov är tillgodosett så är det bästa av livet gratis.

Källa: By Nate Hagens: Contrasts and Continuums of the Human Predicament – un-Denial
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Nate Hagens: Om människans predikament

 1. Jag trodde jag skrivit färdigt om energi, teknik osv för denna gång åtminstone men jag tittade igenom Nate Hagens Earth day-föredrag för i år och tyckte det innehöll ”mycket snack men lite verkstad”. Hur som helst så blev jag nyfiken på hans syn på peak oil och hittade denna länk:
  http://energyskeptic.com/2017/nate-hagens-peak-oil-why-smart-folks-disagree-part-ii/
  Där lägger han mycket energi på att förklara att peak oil å ena sidan inte är något att oroa sig för och å andra sidan förtjänar uppmärksamhet. I dessa förvirrade resonemang kommer han ofrånkomligen in på både termodynamikens lagar och ERoI.
  På något sätt kommer han ändå fram till en kryptisk tolkning av Första huvudsatsen: ”Där finns en ändlig mängd energi i ett slutet system” (there is a finite amount of energy in a closed system) medan originaltexten säger ”energin är konstant, den kan varken skapas eller förbrukas”.
  Han lägger också till att ”kapital, arbete och teknologi inte kan skapa mer energi”, men känner sig ändå nödd att tillägga följande: ”Tillgänglig energi måste användas för att omvandla befintliga resurser (dvs olja) för att omdirigera befintliga energiflöden (dvs vind eller sol) till mer tillgänglig/användbar energi” (Available energy must be used to transform existing resources (e.g., oil), or to divert existing energy flows (e.g., wind or solar) into more available energy), där han alltså utnyttjar de missförstånd som ERoI bjuder på.
  När han sedan kommer till Andra huvudsatsen heter det:
  ”Andra huvudsatsen postulerar att där förekommer en energiförlust vid varje steg i den ekonomiska processen” (The second law of thermodynamics posits that there is an energy loss at every step in the economic process). Originalet säger att ”entropin i ett slutet system kan aldrig minska” och översatt till ett modernare och mer begripligt språkbruk ”exergi kan inte skapas, bara förbrukas”
  Här demonstrerar han sin brist på termodynamiska insikter: för det första är det inte energi utan EXERGI som förloras vid ALLA energiomvandlingar, dvs inte bara vid ekonomiska processer (energi kan heller inte ”förloras”, se Första huvudsatsen).

  Han presenterar dessutom följande mening:
  An energy resource has to produce more energy than it uses, otherwise it becomes an energy sink. Dessa ord är så långt från varje insikt I termodynamik att den förbjuder all analys.

  Kontentan av dessa ord från NH är att han, åtminstone inför sig själv och mha sina egna och tydligen allmänt gällande missuppfattningarna om termodynamiken, lyckas sudda bort många allvarliga hot mot mänskligheten. Det är aldrig kört!

  Jag bryr mig inte om att här utveckla mina tankar vidare. De som har tillräckliga insikter i den termodynamiska verkligheten kan själva se alla hans fallgropar och komma fram till de rätta slutsatserna och de andra kommer inte ens att förstå mina förklaringar.

 2. Robban: Jag gör en ”mellan raderna” tolkning av Nate. Tror han är väl medveten om skillnaderna mellan energi och exergi men sladdar lite när han ska presentera för en bred publik. Flertalet exempel han ger går ju inte ihop annars.

  Fö. ”Där lägger han mycket energi på att förklara att peak oil…” är du säker på att han lägger energi på det? :)

 3. Att ställa sig och hålla ett föredrag på/om Earth day innebär att godkänna ett jippo som sägs handla om vår miljö. Detta miljötänk är ett flummigt renlighetstänk som inte alls handlar om de termodynamiska konsekvenserna av människans framfart på planeten. Att samla ihop skräp som vi slängt i naturen gör inte den exergiförbrukning ogjord, som var orsaken till detta skräp. Det är denna exergiförbrukning som pågår hela tiden och som är resultatet av ALLT vi gör, som utarmar naturen.

  Detta flumbegrepp är samma andas barn som när vi någon varje höst får reda på att NU har vi förbrukat alla de resurser som skulle behövt räcka året ut. Och sedan – efter att ha begrundat denna dåliga nyhet en stund – fortsätter vi obekymrat till nästa år och försöker bättra oss, synbarligen utan att fatta att all resursförbrukning adderas år från år hela tiden, år från år hela tiden, hela tiden.
  Detta nedslående faktum framgår tydligt ur termodynamikens andra huvudsats: exergi kan inte skapas, bara förbrukas. Exergi är just vad som kännetecknar resurser.
  Detta, om något, borde ju Nate Hagen ha framhållit, om avsikten varit att klargöra istf att linda in sitt snack i något som kan tolkas lite hur som helst, speciellt om man läser mellan raderna, men då hade vi ju kanske blivit ledsna, efterom vi inte kan hålla på med allt vi gör.

Comments are closed.