• Ekologi - Ekonomi - Energi

    IPCC läcka spår lägre tillväxt p g a uppvärmning!

    En läcka hos FN har lett till att Reuters har fått en titt på den kommande rapporten från IPCC som ska komma i oktober. Det är ännu bara några lösryckta bitar som släpps. Men det verkar som IPCC har fått tillväxt på hjärnan och om vi inte lever upp till Paris-översekomelsen så blir det ingen tillväxt! Global warming is on course to exceed the most stringent goal set in the Paris agreement by around 2040, threatening economic growth… Tweet

  • Ekonomi - Energi

    ESOI, Energy Stored On Invested

    Ett nytt begrepp för att utvärdera olika sätt att lagra energi är ESOI, Energy Stored On Invested. Det är Barnhart-Benson som kommit fram till denna metod. Det bygger förhållandet mellan den energi något kan lagra under dess livslängd och hur mycket energi som gick åt att bygga bygga denna. Större ESOI är bättre och detta fås av att öka antal gånger man kan använda lagret, effektiviteten från tomt till fullt lager, hur djupt man kan gå vid urladdning och minska den inbyggda energimängden för lagret. Barnhart-Benson ger ett antal värden för dessa lagringsätt. Tweet