• Ekologi - Energi

    Nate Hagens: Om människans predikament

    Årets ”Earth Day” föredrag av Nate Hagens. Han är nog den som beskriver vårt predikament och ger en övergripande bild och en av de få som offentligt beskriver detta. Han har tre huvudpunkter. Energi är underbygger vårt samhälle. (Och vi lever just nu i mitten av en unik kolpuls) Vi kommer att gå mot ett samhälle med lägre konsumtion. När vårt basbehov är tillgodosett så är det bästa av livet gratis. Källa: By Nate Hagens: Contrasts and Continuums of the Human Predicament – un-Denial __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet

  • Energi

    The Valve Turners – RADIO ECOSHOCK

    En podcast från radio Ecoshock om några rättegångar som pågår i USA om ett antal aktivister som stängde ner flera rörledningar med tjärsandsolja från Canada. Man stängde ventilerna som finns längs ledningen i en manifestation mot klimathotet och eftersom detta är en väldigt smutsig process så såg man sig nödsakade att agera. Nu står flera inför rätta och väntar fängelse och böter då dom anses ha åsamkat oljebolagen skada. De åtalade hävdar att vi står inför ett nödläge i klimatfrågan och då har man handlat därefter. Så här säger en om den juridiska försvaret som dom har. The US Justice…