• Ekologi - Energi

    Nate Hagens: Om människans predikament

    Årets ”Earth Day” föredrag av Nate Hagens. Han är nog den som beskriver vårt predikament och ger en övergripande bild och en av de få som offentligt beskriver detta. Han har tre huvudpunkter. Energi är underbygger vårt samhälle. (Och vi lever just nu i mitten av en unik kolpuls) Vi kommer att gå mot ett samhälle med lägre konsumtion. När vårt basbehov är tillgodosett så är det bästa av livet gratis. Källa: By Nate Hagens: Contrasts and Continuums of the Human Predicament – un-Denial __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet