• Ekonomi - Energi

    Open letter to Yuval Noah Harari about ”Homo Deus”

    Open letter to Yuval Noah Harari regarding his book ”Homo Deus” there he explores the projects, dream and nightmares that will shape the twenty-first century – from overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental questions: Where do we protect this fragile world from our own destructive powers? I have been reading in your book ”Homo Deus” and I found this line that I think is wrong. ”We have managed to bring famine, plague and war under control thanks largely to our phenomenal economi growth, which provides us with abundant food, medicine, energy and raw materials.” It should…

  • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

    Global Utmaning och populism.

    Global Utmaning hade en presentation den 8 december i Stockholm då deras rapport ”Samtal om energi – utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige” presenterades, skriven av Arne Mogren. I sammanfattningen skriver rapporten: Energilandskapet är i förändring. Sverige tar nu ut riktningen för energisystemets utveckling bortom 2030, när den historiska energiöverenskommelsen ska konkretiseras och implementeras. Vi står inför ett systemskifte – från fossila bränslen till ett förnyelsebart energisystem. Framtidens energi har en nyckelroll i att tackla klimatförändringarna, nå målet om att minska den globala uppvärmningen till en och en halv grad i COP21 avtalet och målen om klimat, miljö och hållbar…