Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Global Utmaning och populism.

Print Friendly, PDF & Email

Global Utmaning hade en presentation den 8 december i Stockholm då deras rapport ”Samtal om energi – utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige” presenterades, skriven av Arne Mogren.
I sammanfattningen skriver rapporten:

Energilandskapet är i förändring. Sverige tar nu ut riktningen för energisystemets utveckling bortom 2030, när den historiska energiöverenskommelsen ska konkretiseras och implementeras.
Vi står inför ett systemskifte – från fossila bränslen till ett förnyelsebart energisystem. Framtidens energi har en nyckelroll i att tackla klimatförändringarna, nå målet om att minska den globala uppvärmningen till en och en halv grad i COP21 avtalet och målen om klimat, miljö och hållbar energi i Agenda 2030.


Dessa personer deltog och pratade om rapporten, moderator var Johan Hassel.
Ibrahim Baylan, energiminister
Jonas Abrahamsson, vd E.ON
Lena Ek, tidigare miljöminister, ordförande Södra skogsägarna
Arne Mogren, senior rådgivare Global Utmaning
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare till Global Utmaning
Ola Alterå, strategisk rådgivare Sustainable Innovation.
Håkan Feuk, chef för CEO Office, E.ON
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen
Åsa Westlund, ledamot Näringsutskottet, riksdagsledamot (S)
Niclas Damsgaard, regionchef markets & strategies Sweco
Catharina Nystedt Ringborg, rådgivare IEA, vice ordförande, Global Utmaning
Ola Hansén, energiexpert WWF
Det man slogs av hur relativt enkelt dessa personer såg på utmaningen och att vi hade goda förutsättningar att kunna skapa ett förnybart energisystem och samtidigt vara ett föredöme och skapa exportförutsättningar för svensk industri. Man såg kanske inte allt färdigt på transportsidan men höghastighetsbanor fanns med. Och skogen skulle bidraga med biobränsle. Inovation och nya affärslösningar var också sådant som lyftes fram. Ola Hansén från WWF var den som hade lite probleminsikt.

John Michael Greer skriver om att det finns i huvudsak två grupper av människor som pratar om förnybara energisystem. Den första gruppen består av personer som tror att sol, vind och biomassa kan ersätta de fossila bränslena och möjliggöra ett modernt samhälle långt in i framtiden. Denna grupp utan direkt erfarenhet är den som lättast köper de gröna teknikoptimismen för att kunna fortsätta på samma sätt fast med nya energisystem.
Den andra gruppen består av personer som lever med förnybara energisystem på daglig basis. I denna grupp finns människor som har störst förståelse för vilka fördelar och brister som finns med energi från sol och vind. Och att dessa inser att man måste ge upp många saker som många tar som givet i dagens industriella samhälle.

Jag har varit på många olika seminarier och det ligger mycket i detta som han skriver. Det låter så lätt och det är egentligen inga problem, vi bara byter från fossila till förnybara bränslen, det kanske behövs lite subventioner och några regelförändringar sen är vi klara. Det finns färdiga, enkla lösningar på komplexa problem.
Frågan ställer sig då om det nu är så enkelt varför går det då så långsamt?
Det är kanske inte så lätt som dessa ”experterna” får det att låta. Och då kommer vi in på något helt annat, som det har pratat mycket om senaste tiden i samband valet i USA, och det är populism.

Professor Lars Dencik skriver att där populisten har färdiga, enkla svar på komplexa problem, vet den bildade att man aldrig kan vara tvärsäker. Bildning kan vara ett motgift mot politikens trumpifiering och teknokratins tunnelseende. Mer än någonsin behövs det i dag människor med bildning för att stå emot populism, avslöja nationalism och bromsa teknokratisk och kommersiell opportunism. Populisten har färdiga, enkla lösningar på komplexa problem, och det är inte bara bland vissa politiska ledare som populisten finns utan den finns på många ställen speciellt inom komplexa områden som inom de tre E:na, (Energi, Ekonomi o Ekologi) för detta är ett ”wicked problem” men det var det ingen i panelen som en reflekterade över. Lars Dencik skriver vidare:

Bildning bildar underlag för att kunna nyansera. För att kunna reflektera och utifrån det också manövrera i det nya. För att kunna leva med ambivalenser, för att kunna härbärgera motsatta perspektiv, för att klara att konfrontera komplexiteter. För att kunna se saker från å ena sidan – och å andra sidan. Finna argument både för och emot.
Sådant är inte lätt att få gehör för i dag. Tvärtom tycks man i dag få genomslag i offentligheten just för att man varken argumenterar för eller emot – bara tycker.

Global Utmaning borde ha en roll i detta att belysa hela komplexiteten inom de tre E:na, för vem gör det annars? Att bara tycka gör så många så det räcker och blir över.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

Question Everything: How do you make sense of anything?.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious