• Ekologi - Ekonomi

  Öppet brev till Global Utmaning om bankkrisen.

  Öppet brev till Global utmaning angående den 5 dec 2017. Temat för detta seminarium var ”Har ekonomerna haft fel – är faran för en bankkris över?” Med Riksbanken Stefan Ingves, ekonomen Lars Jonung och journalisten Louise Andrén Meiton, moderator var Lars Dahlsten. Jag undrar över temat och de inlägg som gjordes, fanns det verkligen något vilja att besvara frågan? Skulle inte Global utmaning tagit ett större grepp över ett väldigt intressant ämne när man har en representant från en centralbank som dessutom sitter med i BIS? Nu blev det mest lite småprat om en svensk bubbla som centralbanken själv skapat.…

 • Ekologi - Energi - Politik

  Sveriges åtagande enligt Paris överenskommelsen!

  Den 30 mars var Kevin Anderson inbjuden till Riksdagen av (v) för att prata om Paris överenskommelsen och vad den betydde för Sverige. Det har varit lite otydligt hittills vad ”well below 2°C” betyder konkret.Det som Sverige skrivit under avtalet är denna text ”hold the increase in global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursue efforts to limit the temperature increase to 1,5°C”Kevin beskriver vad detta betyder i något konkreta siffror. I överenskommelsen så var alla data från 2011.Eftersom vi nu befinner befinner oss i år 2017 så har vi en budget på c:a 800 GtCO2…

 • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

  Global Utmaning och populism.

  Global Utmaning hade en presentation den 8 december i Stockholm då deras rapport ”Samtal om energi – utmaningar, lärdomar och förslag för Sverige” presenterades, skriven av Arne Mogren. I sammanfattningen skriver rapporten: Energilandskapet är i förändring. Sverige tar nu ut riktningen för energisystemets utveckling bortom 2030, när den historiska energiöverenskommelsen ska konkretiseras och implementeras. Vi står inför ett systemskifte – från fossila bränslen till ett förnyelsebart energisystem. Framtidens energi har en nyckelroll i att tackla klimatförändringarna, nå målet om att minska den globala uppvärmningen till en och en halv grad i COP21 avtalet och målen om klimat, miljö och hållbar…

 • Ekonomi - Energi - Politik

  Socialisera skapandet av pengar – IMF-ekonomen Michael Kumhof

  ”Det största hotet är resursknappheten, framförallt peakoil. Det kanske inte är ett omedelbart hot, men det ligger alldeles runt hörnet.” Detta sa IMF-ekonomen Michael Kumhof, tidigare på Bracleys Bank i London, på ett seminarium i förrgår, anordnat av Global Utmaning.  ASPO Sverige delar denna syn och försöker därför väcka opinion för att samhället, på olika sätt, börjar förbereda sig inför konsekvenserna av peakoil. Som sagt först en rejäl finanskris och där är vi nästan idag, sen kommer en slutlig energi- och oljekris som ett brev på posten. Och var finns då en plan B- lokalt, regionalt och nationellt för att möta detta…