Ekonomi - Energi - Politik

Socialisera skapandet av pengar – IMF-ekonomen Michael Kumhof

Print Friendly, PDF & Email

”Det största hotet är resursknappheten, framförallt peakoil. Det kanske inte är ett omedelbart hot, men det ligger alldeles runt hörnet.” Detta sa IMF-ekonomen Michael Kumhof, tidigare på Bracleys Bank i London, på ett seminarium i förrgår, anordnat av Global Utmaning.  ASPO Sverige delar denna syn och försöker därför väcka opinion för att samhället, på olika sätt, börjar förbereda sig inför konsekvenserna av peakoil. Som sagt först en rejäl finanskris och där är vi nästan idag, sen kommer en slutlig energi- och oljekris som ett brev på posten. Och var finns då en plan B- lokalt, regionalt och nationellt för att möta detta hot och skifte som kommer att vända upp och ned på alla våra förväntningar och krav på ett välfärdssamhälle? ?

Om detta handlade ett seminarium ”Financial reform for a sustainable economy” anordnat av Global Utmaning. Huvudattraktion var Bernard Lietar, men jag måste säga att den som verkligen glänste var IMF-ekonomen Michael Kumhof, tidigare på Barcleys Bank i London. I sin rapport ”The Chicago Plan Revisited” som han presenterade föreslår han en total rekonstruktion av det finansiella systemet. Kumhof utgår ifrån Chicagoplanen, ett 80 år gammalt reformförslag som kläcktes av ett gäng amerikanska ekonomer under 30-talsdepressionen men aldrig genomfördes. Det vi idag kommer i håg från Chicagoskolan är misstolkningen av Milton Friedman, som aldrig förespråkade att marknadsliberalismen skulle omfatta kapitalet, vilket nyliberalerna i t ex Alliansen tycks tro med Borg i spetsen. Dessutom fastslog Michael som fd bankman att bankerna styr och skapar pengar för egen vinning genom utlåning utan hänsyn till staten eller centralbanker, punkt! Och det har lett till ekonomiska bubblor och vår nuvarande finanskris och ett ohälsosamt, ojämlikt samhälle med resursbrist – på väg att gå i kvav.
Tidningen Arena var där och intervjuade Michael Kumhof, som för övrigt kommer att inleda ett forskningssamarbete med Globala Energisystem vid Uppsala universitet:

”Huvudnumret är en socialisering. Inte av bankerna, men väl av pengaskapandet. Förslaget handlar om att återföra ekonomins styråra till politiken, vilket övertygade marknadsliberaler lär få svårt att acceptera. Men Michael Kumhof är kontroversiell även här:
– Folk undrar ofta om vi kan lita på politikerna. Jag skulle vilja omformulera frågan: kan vi verkligen lita på bankerna?”

Läs intervjun som ger ett annat perspektiv på vår nuvarande finanskris som fortfarande är i full blom och kommer att förvärras, men skulle kunna hejdas och elimineras, enligt IMF-ekonomen Michael Kumhof.
Seminariet sändes på webben och Anders Wijckman var moderator. Kommer att finnas på www.globalutmaning.se

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

8 Comments on “Socialisera skapandet av pengar – IMF-ekonomen Michael Kumhof

 1. Är inte detta ännu ett ”kreativt” och typiskt mänskligt sätt att tackla ett problem i den fysiska verkligheten genom att tro att man kan förminska/eliminera det genom att trolla med symboler för denna verklighet?
  Sen blir ju inte problemet mindre om man tror att det består i att vi måste ha MER energi, när termodynamikens lagar i stället säger att vi använder FÖR MYCKET d:o, dvs förbrukar naturen mycket snabbare än den förnyas. Vilket i sin tur beror på att vi är åt h-e för många människor på planeten.
  Vår upphaussade självbild förbjuder oss dock att se sakligt på dessa fakta och vi gör därför som vi brukar i brydsamma situationer: tittar åt ett annat håll och omformulerar problemen så att de ser ut att gå att lösa.

 2. Det finns en hel del som behöver ändras i den här världen. Robban tycker dock att vi skall satsa på stenåldern istället. Bara vägra allt framåtsyftande så hamnar vi där!

 3. Robban
  Det värsta scenariot vore väl om man åter skulle finna en energi i stil med den billiga oljan.
  Vi är ju redan nu på väg att skapa universums soptipp.
  Men, det är varken vi eller politikerna som styr – det gör den superrika globala finanseliten som enligt uppgift placerat ca 32 biljoner dollar i skatteparadis (motsvarande USA:s budgetunderskott och statsskuld). Det är de som talar om för politikerna i världen hur agendan skall se ut.

 4. Visst Bengt, ett annat mardrömsscenario är när vi ska försöka fortsätta i tidigare fotspår mha flödande energi. Då om någonsin kommer vi att förstå (fast kanske inte ens då) att den industriella civilisationen inte hör hemma på denna planeten. Och det är möjligen den globala finanseliten som styr, men bara när det gäller åt fel håll.
  För att kunna bygga upp nya resurser på planeten finns bara en (1) kraft: naturen själv, och den drivs av endast solljus, alltså utan att förbruka något alls från naturen. Naturen har kapacitet att föda de djur som finns på planeten, men den industriella civilisationen (med sina 7 miljarder människor) är på tok för stor för belastning för den.
  Detta sammanhang tycks ligga bortom människans synfält, hon är för upptagen och begeistrad över sina egna bedrifter för att se det.

 5. ”hon är för upptagen och begeistrad över sina egna bedrifter för att se det” Vi har gjort oss till gudar över planeten och tappat fotfästet på den samma. När politiker för fram som den naturigaste sak i världen att vi med en ”fjärrkontroll” kan bestämma jordens temperatur inser man hur snett det blivit.
  Men vi är förgiftade av ett till synes obotligt virus – pengar. Mer pengar skall lösa allt som gått fel när det i självaverket är de som har hand om pengarna som är det verkliga problemet.
  Tyvärr är jag realist och inser att det inte går att stoppa vansinnet vi lever i och med.
  Nu har man lappat och lagat den ekonomiska krisen i snart fem år. Man kanske kan likna ekonomierna idag vid ett rostigt oljefat fyllt med vatten. Medan man lagar ett hål uppstår två nya.
  Vi har byggt en ekonomi ovanför den ekologiska verkligheten och möjligheten med hjälp av rör i marken som omvandlat oljeenergi till allt som är byggt ovan jord med tillhörande så kallade välvärdssystem som kräver att rören i marken måste tryckas ner allt djupare i energidesperation.
  Vi har oroat moder jord under lång tid och nu senast oljesand i Kanada och Fracking i bla USA. Kan undra vad vår ärvda planet tycker om det – kanske den tröttnat på att bli våldtagen av de ”intelligenta” varelserna som bär ansvaret och reagerar på ett sätt vi inte klarar av att hantera?!

 6. Bengt, jag har för länge sedan också insett att det inte går att stoppa vansinnet. Däremot går det bra med de kunskaper vi faktiskt har att analysera läget. Och om det då visar sig att det går mot katastrof, enl. kända naturlagar, så går det också bra att tala om det, för de som vill lyssna.
  Man kan också, som Kuckeliku, inbilla sig att vi kan fortsätta ”framåt” (vad det nu innebär, som vi inte redan gör). Vi levde uthålligt i miljoner år på stenåldersvis, det är sen vi började ”gå framåt” – för bara några tusen år sedan – som katastrofen inleddes. Det är naturen och inte vi människor som avgör vad som är möjligt.

 7. kl Det här är intressant. Personligen tror jag att grupper kan fungera utan ledare men att det inte är speciellt vanligt att det funkar bra då. Oftast så finns det en eller flera informella ledare i alla fall. Men om flera personer vill bestämma och tycker olika kan det bli problem. I den här gruppen som ts skriver om verkar det inte fungera riktigt. Tycker alla i stallet samma sak som du om den här personen som inte tar sitt ansvar? Om alla tycker lika så fråga personen varför han/hon beter sig som den gör och uppmana till förändring. Tala om redan första gången att det blir inga fler chanser utan händer det en gång till (exempelvis att man glömmer fodra o släppa ut hästarna) så blir denna hyresgäst uppsagd. Inga ursäkter funkar för att inte behöva göra sitt jobb i ett kollektivstall tycker jag. Om det inte är så att någon annan tar det frivilligt mot betalning. En enstaka gång kan man bli sjuk men det ska inte vara upprepade missar och undanflykter hela tiden. Om man inte kan/har möjlighet att göra det jobb som kollektivstallet innebär så måste man byta stallplats eller fixa någon anhörig eller vän som sköter om det. Det blir orättvist annars om folk blir irriterade och då kommer dom som verkligen tar ansvar att flytta så småningom.

 8. ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA = LUGN OCH RO FÖR ALLA :!:

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har – därför att i så fall skulle det ju vara så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – för evigt vara DÖMDA till att leva med det sedan 1800-talet pågående pyramidiska ekonomiska tänkandet och agerandet av banksters = pengar är i dags dato huvudBEKYMRET för oss av vanligt folk.

  Så illa kan det väl ändå ej få vara i evigheters evigheter – eller :?:

Comments are closed.