Ekonomi - Energi

Aleklett/Saar i klinch med Noreng/Svahn om peakoil i Friatidningen

Print Friendly, PDF & Email

Kan världens oljekranar vridas upp ytterligare ett snäpp? Eller har oljeproduktionen nått sin topp? Kjell Aleklett, Globala Energisystem och Martin Saar, ASPO Sverige gick i klinch, i en artikel i Fria Tidningen, med oljebranschens företrädare professorn Øysten Noreng på Handelshögskolan i Oslo och Ulf Svahn vd på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institute.

Det blev en kamp mellan naturvetenskap och forskning kontra marknadskrafter och teknikutveckling.

Øysten Noreng menar att tillgången på olja och peakoilteorin bygger på underskattning av marknadens och oljeprisets betydelse. Frälsaren i dessa sammanhang är som vanligt den sk tekniken. ”Oljeproduktionen kan upprätthållas genom att oljeindustrin med ny teknik kan röra sig mot mindre och svårare projekt.”

Ulf Svahn delar Øysten Norengs optimistiska uppfattning att ny teknik ska hålla uppe produktionen bl a pekar han på att den genomsnittliga utvinningen idag bara är 35 % av en oljekälla. 65 % finns kvar att utvinnas. Och det kan verka logiskt, då en snabb forcerade utvinning som vid djuphavsproduktion är ett måste då kostnaden för dessa oljeriggar, som används på 2000 m havsdjup är astronomiska. En snabb utvinning innebär samtidigt att mindre mängd olja kan produceras ur en oljekälla. Ett svårt dilemma!
Ulf Svahn påstår också att det högre oljepriset, som det senaste året legat runt 100 dollar per fat, ger mer resurser för oljeutvinningen. En sanning med modifikation då priset bl a speglar ökade kostnader för utvinningen av olja som ständigt får ett lägre energinetto.

Som sagt ingen ko på isen anser Noreng/Svahn! Reserverna är ofantliga även om de består av tjärsand och eller som i Venezuela. Stora oljereserver av dålig kvalitet, som inte gör det möjligt att öka produktionen till mer än någon miljon fat per dag. Oljekranen går helt enkelt inte att skruva upp! Och det gäller även den hypade shalegas- och shaloilutvinningen i USA. Det är onekligen skillnad på reserver och bevisade och utvinningsbara reserver! Det borde Noreng/Svahn känna till och inte sopa under mattan. De är ju intelligenta herrar som borde veta bättre.

Faktum kvarstår världen befinner sig sen flera år på en maximal produktionsplatå, där t o m etanol räknas in i siffran 85 miljoner fat per dag för att kunna hyfsa siffran. Peakoil handlar inte i första hand om att oljan snart ska ta slut, utan om att vi skulle vara på väg att glida in i en brist på energi av flytande bränsle av allt sämre energikvalitet.

De senaste 50 åren har vi kunnat vrida på kranen mer och mer. Redan 2005 ”peakade” råoljan enligt IEA och vi får fortsätta driva samhället med mindre olja och av allt sämre kvalitet. Eftersom olja är en ändlig resurs så lär vi inte få fram mer olja genom att höja priset. Marknaden är hjälplös, när geologiska förutsättningarna för mer olja saknas! Detta är ett predikament som vi inte kan lösa utan bara förhålla och anpassa oss till.

Vilka argument och fakta är mest trovärdiga?
Läs artikeln i Fria och döm själva!

Andra läsvärda artiklar i ämnet:

Släng dig i väggen Noreng – Skäms EMS – oljan tar inte slut!

U.S. could become the world’s top liquid fuels producer, but how much does it matter?

”Den maximala produktionen av olja i världen är här!”

Maximal oljeproduktion några år till sen…….

Du ljuger Mr Yergin säger en av grundarna av ASPO

Fracking olönsam: lite nettoenergi – stora metangasutsläpp!

How High Oil Prices Lead to Recession

Net Energy End Game Theory …

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

11 Comments on “Aleklett/Saar i klinch med Noreng/Svahn om peakoil i Friatidningen

 1. ….Otäck läsning egentligen… Visar ju på att alla ”kompetenta” siffernissar kan tala sanning och blåljuga med precis samma siffra… (1) 16 000 miljarder fat konventionell olja!!?- varifrån kommer det – det är ju en uppgradering med 10 ggr…? (2) Propan till diesel – med vilken verkningsgrad? (3) Bara 35% uppe – det är rätt länge sedan siffran var 43-45% som globalt medel. (4) Men om nu bara 35% är uppe och all denna nya teknik finns – varför i hela fridens dagar är alla ute och djuphavsborrar?? Och varför överhuvudtaget hålla på med den svindyra tjärsanden, och den lika dyra shaleoljan – om det bara är att pumpa upp procent nr 36 istället…? Hen kan ju tycka vad hen vill om moralen hos stora oljebolag och dess suportrar, men de är inte intellektuella idioter. Om de hade kunnat få upp den där % nr 36 så hade de nog gjort det för länge sedan… Som de antydde utan att beskriva konsekvenserna (eller också missförstod journalisten) så är det ju en viss global ekonomisk skillnad om oljan kostar 15 USD eller 115…

 2. Det sjukaste är att till och med den olje-positive Svahn säger att det finns olja för flera 10-tals år framöver (och därmed kan man vara lugn i den frågan). Om peak oil-förringare lägger den prognosen blir jag lite orolig. Jag och min fru är i 20-årsåldern och min son är 1 år. Varken förespråkare eller motståndare till peak oil-teorin tror alltså att oljan kommer räcka våra liv ut. Varför syns inte detta mer i media?

 3. Mange, är man köpt så är man köpt, och då säger man det ”husbonden” vill att man ska säga ! Man talar för oljebolagen och för att inte orsaka panik på marknaden och man tvingas skönmåla och ljuga…

 4. Ni fortsätter att bara påstå, helt utan bevis, att ”oljekranen” inte kan ”vridas upp”. Klart den kan det. Finns reserverna där, vilket de gör, så kan man parallellisera utvinningen. Vidare har den globala oljeutvinningen brutit igenom platån sen länge. Och utvinningen av tight olja i USA har en hockeyklubba-kurva. Oljepriset glider neråt medan utvinningen ökar.

 5. Vem är ”ni” som bara påstår? Det är bara att välja sida, peer reviewed-forskning eller ogrundad marknadsliberal teknikoptimism. ”Helt utan bevis” är väl ett något magstarkt påstående som du säkert är ganska ensam om att tycka, tror jag. Kom igen själv med bevis som också är peer reviewed !

 6. Jag har en invändning på inlägget. Svahn och Noreng kan knappast klassas som intelligenta för är man det så bortser man inte från avgörande fakta.

 7. @Martin: ”Ni” i peak oil-communityn, förstås. Att några gubbar i Uppsala fabulerat lite och fått in det i någon vetenskaplig tidsskrift imponerar inte. Även folk med måttlig begåvning begriper att industriella processer går att skala upp vid behov. Tror knappast det behövs någon peer-review för det.

 8. ”Även folk med måttlig begåvning begriper att industriella processer går att skala upp vid behov.”
  Är ett väldigt knepigt påstående, och säger inget om den berörda frågan.
  Utan att säga vad man ska skala upp så saknar meningen relevans.

 9. @exile: Vänd på bevisbördan för ett ögonblick. Givet att oljesand och tight oil kostar runt $60/fat att utvinna och givet att reserverna är helt löjligt enorma, vad skulle kunna HINDRA en uppskalning av produktionen? Vattentillgång? Frackingkemikalier? Frackingsand? Arbetskraft? Borr-riggar? Bränsle till borr-riggar? Bränsle för ånga för oljesands-utvinningen? Nej, ingen av dessa saker kan ställa upp långsiktiga hinder – allt kan tas fram i de mängder som krävs, även om tillfälliga flaskhalsar alltid kan uppstå! Kan DU komma på något hinder?

Comments are closed.