• Energi

    A Green New Deal for Europe (Jeremy Rifkin)

    Ett föredrag som Jeremy Rifkin höll vintern 2020, han har rätt i det mesta men han är för optimistisk med att teknologiska lösningar är rätt väg att gå. Digitaliseringen ökar snarare energianvändningen än minskar den. Att öka låneskulden är heller ingen lösning då detta barra är en intäkning i framtida energi. Han kommer inte heller in på att nerväxt måste vara en del i lösningen frivillig eller ofrivillig. Tweet

  • Ekologi - Energi

    William R. Catton Jr. författaren till Overshoot har gått bort.

    Den 5 januari 2015 gick William R. Catton Jr bort i en ålder av 88 år. Han skrev bland annat boken Overshoot som kom ut 1980 och tar upp ett antal punkter som stod på framsidan av boken: carrying capacity: maximum permanently supportable load. cornucopian myth: euphoric belief in limitless resources. drawdown: stealing resources from the future. cargoism: delusion that technology will always save us from overshoot: growth beyond an area’s carrying capacity, leading to crash: die-off. Tweet