Ekologi - Energi

William R. Catton Jr. författaren till Overshoot har gått bort.

Print Friendly, PDF & Email

Den 5 januari 2015 gick William R. Catton Jr bort i en ålder av 88 år. Han skrev bland annat boken Overshoot som kom ut 1980 och tar upp ett antal punkter som stod på framsidan av boken:

  • carrying capacity: maximum permanently supportable load.
  • cornucopian myth: euphoric belief in limitless resources.
  • drawdown: stealing resources from the future.
  • cargoism: delusion that technology will always save us from
  • overshoot: growth beyond an area’s carrying capacity, leading to
  • crash: die-off.


Många av punkterna är högst aktuell i dag men hade man redan då förstått och handlat, så kanske situationen hade varit lite bättre nu. Men det är som med boken ”The Limits to Growth (pdf)” som kom ut 1972 som inte heller fick mycket genomslag utan fick utstå mycket smälek av förståsigpåare. Sedan fanns även boken ”Entropy a new World view” från 1980 av Jeremy Rifkin. Detta är tre tidiga verk som handlar om att vi lever över våra tillgångar och att det inte finns några genvägar.
I artikeln som John Micael Greer skriver han:

A human society is an ecosystem. Like any other ecosystem, it depends for its existence on flows of energy, and as with any other ecosystem, the upper limit on its complexity depends ultimately on the difference in concentration between the energy that enters it and the background into which its waste heat disperses.

Detta är grunden till vår civilisation och nu har vi sedan ca 200 år fått jackpott varje år. Det är först nu som vi märkt att jackpotten inte ökar längre, mellanskillnaden har centralbankerna stått för.

PS vill någon ha en pdf av Overshoot så har jag ett exemplar klar meddela mig i så fall så fixar jag det.

The Archdruid Report: As Night Closes In.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious