• Energi

  Livsmedelskris beroende på höga gaspriser?

  De höga gaspriserna i Europa får priset på konstgödsel att stiga kraftigt. Konstgödsel gör med hjälp av naturgas och för ett år sedan kostade det $110 för ett ton ammoniak, nu är priset upp i $1000 och priset går inte att föra vidare till alla bönder. Ammoniak är en ingrediens i konstgödsel. Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Holland och dess gas.

  Holland har sedan 1959 då Groningen fältet hittades byggt ut naturgasen till att bli energikällan framför allt, för uppvärmningen. Tidigare var det torv och och till viss del kol då inte många andra energikällor har funnits förutom väderkvarnar som kom i slutet på 1500-talet. Problemet med väderkvarnar är att det bara ger rörelseenergi och redan på 1600-talet var alla skogar borta som gav termisk energi. Så den energi fick komma från torv och torvutvinning började redan på 1100-talet. Det tar c:a 3000 år att bilda ett 3 m tjockt torvlager, så hållbart är det inte. Torvutvinningen i Holland fortsatte in…

 • Ekologi - Energi

  Fracking orsakar skador på grundvattnet

  Det har blivit populärt att starta utvinning av bland annat naturgas med hjälp av hydraulisk fracking när man sprutar ner vatten med sand och olika kemiska ämne i berggrunden för att få ut mer gas från områden med skiffergas. Ett forskarlag har undersökt vatten från många källor och funnit förhöjda mängder med methangas i många prover. Det finns även fall med att kemikalier som används har kommit ut i naturen. Vi kommer ihåg Hallandstunneln och Rhoca-Gil skandalen ett annat kemiskt ämne som användes för att täta berget. Report links fracking to tainted drinking water | Reuters. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]…