Energi

Livsmedelskris beroende på höga gaspriser?

Print Friendly, PDF & Email

De höga gaspriserna i Europa får priset på konstgödsel att stiga kraftigt. Konstgödsel gör med hjälp av naturgas och för ett år sedan kostade det $110 för ett ton ammoniak, nu är priset upp i $1000 och priset går inte att föra vidare till alla bönder. Ammoniak är en ingrediens i konstgödsel.Krisen som kommer i livsmedelssektorn påminner en del om bristen av datachip, men denna är mer allvarlig för många svaga kommer att drabbas.

Richard Heinberg skriver i ett inlägg på Post Carbon Institute om att den nuvarande energikrisen kanske beror på utarmning av våra energikällor vilket inte media skriver så mycket utan det återgår snart till det normal. Men om det inte är så kan det bli långvarigt.
Källa: ‘I’m afraid we’re going to have a food crisis’: The energy crunch has made fertilizer too expensive to produce, says Yara CEO

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious