• Energi

  Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos

  Derrick Jensen samtalar med Andreas Roos från Lunds universitet om hans avhandling Renewing power : Including global asymmetries within the system boundaries of solar photovoltaic technology. Avhandlingen finns här om ni vill läsa den. En kort sammanfattning är denna från Derrick: ”The book deals with the mismatch between the conventional expectations of solar technology and the not so promising ecological reality of massively increasing the world’s solar capacity.” I programmet så pratar man om en datormus Nager där man har försökt att följa varje del tillbaka till sitt ursprung, grönt är bra, rött där är ursprung okänt. En solcell är…

 • Energi

  Tom Murphy med i två podcast.

  Tom Murphy är professor i fysik på ”University of California” och skriver på bloggen Do the Math. Han har nu deltagit i två podcast, den ena är Crazy Town Podcast från Post Carbon Institute. Den andra är från Breaking Down: Collapse Del 51. Tom har en intressant fråga som han ställer. Tweet

 • Energi

  Myten om snar fusion.

  Se denna video som förklara lite om ERoEI eller Q som dom använder inom fusionsforskningen. Det som många pratar om är att man ligger när jämvikten alltså att snart får man ut mer energi än vad som matas in, alltså att Q>1. Men vad som inte nämns är att detta är Qplasma inte Qtotal där allt energi är med som driver anläggningen. I ITER så har man kommit till Qplasma ungefär 0,67 vilket leder till ett Qtotal på ungefär 0,01 väldigt långt från 1. Tweet

 • Energi

  En global energibrist håller på att komma.

  Chris Martenson har en ny video ut som gör igenom energi situationen och det är troligtvis något som kommer att sprida sig och det kommer nya kriser inom andra områden. En chock kommer att sprida sig till många områden. Och det är inte bara brist på lastbils chaufförer, det är många fler faktorer. Tweet