• Ekologi - Energi - Politik

  Vårt behov av olja –mer problem än klimatförändringar

  Stockholms universitets hade den 21 mars ett hållbarhetsforum – Framtidens energi och resurser. En punkt handlade om ”Vårt behov av olja –mer problem än klimatförändringar” I denna punkt så deltog Therese Uddenfeldt, journalist och författare till boken Gratislunchen; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker. Moderator var Johan Kuylenstierna. Therese var först ut som jag filmade. Tweet

 • Energi

  ASPO Tyskland har gjort en analys av WEO 2017

  Det finns ingen egentlig sammanfattande prognos för framtida global oljeutvinning, utan bara tabeller i den kompletta WEO rapporten (150 €). Sammanfattningen som ASPO Tysklande gör är: Oljeutvinningen från existerande kommer att minska med 65 % till 2040. Okonventionella oljeutvinning kan inte stoppa nergången. 35 % av efterfrågan skulle behöva komma från fält som ännu inte har hittats*) eller som måste utvecklas. För att se på detta realistiskt så kommer oljeutvinningen att nästan halveras till 2040 Goda nyheter för klimatdebatten i alla fall. *) Denna var även som lägst 2016. Länk till pdf dokumentet nedanför Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Crude: The Incredible Journey of Oil

  En dokumentär om en CO2 molekyl och dess tid på på jorden genom olika tidsåldrar fram till i dag, som plankton till att bli olja och sedan runt i vårt samhälle till klimatförändringar i dag. Olja driver alla andra energikällor så det är inte oviktigt och extremt svårt att ersätta denna energirika vätska. Den är från 2007 så finanskrisen, skifferoljan finns inte riktigt med. Nu har däremot Saudiarabien hamnat på löpsidorna som är en stor exportör av råolja. Tweet

 • Energi

  En värld drogad av olja på Myntkabinettet.

  På onsdag den 25 januari kl 18, soppa kl 17-18. så är det föredrag med Kjell Aleklett till Myntkabinettet i Stockholm. Kjell Aleklett, professor em. i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet, pratar utifrån sin nya bok om vårt beroende av olja. Den globala oljeproduktionen kommer snart att minska och det betyder bland annat att klimathotet från olja inte är så stort som IPCC hävdar. President Trumps markerade energipolitik kommer också att belysas. Boka biljett här (betalas och hämtas senast kl 17.15 föreläsningsdagen). Pris 120:- inkl soppa. Tweet

 • Energi

  Oljemarknaden är större än alla metaller tillsammans.

  En intressant bild om hur mycket olje marknaden är värd och i jämförelse med marknaden för alla metaller tillsammans, sedan kommer två andra marknader som kol och gas i troligtvis samma skala. Vi använder 94 miljoner fat olja per dag eller drygt 1 000 fat i sekunden, på ett år är det 1 kubikmile olja (CMO) och man kan få ut många varor och tjänster från ett fat olja. Ett fat motsvara 159 liter. Tweet

 • Energi

  Peak Oil är tillbaka.

  I en ny studie publicerad i Wiley Interdisciplinary Reviews har kommit fram till att konventionella oljereserver är troligtvis överskattade med hälften. Enligt uppgifter som betraktas som en form av ”standard” som Oil & Gas Journal, BP:s Annual Statistical Review of World Energy och USA:s energidepartement så har världen 1700 miljarder fat bevisade konventionella oljereserver. Men enligt den nya studien som gjorts av Professor Michael Jefferson på ESCP Europe Business School, han var innan chefsekonom på Royal Dutch/Shell. Tweet

 • Ekonomi - Energi

  NOG Ekonomers syn på oljeprisfallet

  Det var ett NOG seminarium den 19 november om vilka konsekvenser oljeprisfallet får på förnybar energi, klimatpolitik och regioners konkurrenskraft. Det är en annan bild än den som Gail Tverberg och Nicole Foss ger av energi marknaden. Föredragen är på engelska. The consequences of cheaper fossil energy. How do lower fossil prices affect renewables, climate policy goals and the competitiveness of regions? Tweet

 • Energi

  NOG: The consequences of cheaper fossil energy

  NOG har ett seminarium den 19 november 13:30 – 16:30 på Bryggarsalen i Stockholm på engelska. Saxat från inbjudan. The consequences of cheaper fossil energy How do lower fossil prices affect renewables, climate policy goals and the competitiveness of regions? Over the past few years considerable shifts have occurred in the markets for fossil energy. The so called shale revolution in the US brought down prices for natural gas, in turn affecting coal. Last year the shale boom contributed to a sharp price reduction also for oil. Other factors are curbing global demand both for energy and other commodities. These…

 • Energi

  Jeffrey Brown: 17 år kvar av oljeimport.

  Jeffrey Brown och Chris Martenson samtalar i en Podcast om fenomenet export/import av olja som egentligen är ett viktigare begrep än Peak Oil. För många är kanske Peak Oil inte längre lika aktuellt på grund av skifferoljan, men det är att lägga för stor vikt vid skifferolja. Det vad vi har sett är en Peak i konventionella oljor med ett API lägre än 45°, och det är det priset som sätts för WTI och Brent, kondensat ligger över 45° och betalas däremot lägre då den är lättare och innehåller lite diesel. Det finns tecken på att raffinaderier inte tar emot…

 • Ekologi - Ekonomi - Energi

  Energi och gruvdrift.

  Många s k  experter in olika miljöområden säger ofta att apparater som fångar vindens och solens energi är lösningen på klimathotet och energikrisen. Men alla dessa apparater kräver metaller som bland annat måste komma från gruvor till det åtgår det energi och eftersom innehållet i berggrunden blir mer utarmat så måste mer berg behandlas vilket tar mer energi. Simon Michaux gör i denna presentation en sammanfattning av gruvbranschen och kopplar ihop det med Peak Oil. Presentationen är väl värd att se då han förklara gruvnäring på ett nykter sätt. Denna bild nästan sammanfattar allt.  Tweet