• Ekologi - Energi

    Fel skäl bakom krav på att sälja kolkraft | SvD

    I dagens Brännpunkt skriver Elsa Widding om att en försäljning av Vattenfalls kolkraft delar för att bättra på sin image. En i övrigt intressant artikel som visar på problemen när man sätter saker och ting på sin spetts med avveckling eller bytte till alternativa bränslen som jag kompletterar med en annan vinkling. I boken ”The World after cheap oil” så har författarna ett beräkningsfall på ett bio-raffenaderi för tillverkning av bio-disel från biomassa som UPM planerade. I ett pilotprojekt skulle en processindustri byggas ihop med ett pappers- eller massa-industri. Det skulle producera 300 000 ton bioolja per år eller 6…

  • Energi

    The World After Cheap Oil – ny bok.

    The World After Cheap Oil är en ny bok som skrivits av Rauli Partanen, Harri Paloheimo och Heikki Waris från Finland grundare av ASPO Finland. Det finns en recension av boken som jag läste. Detta är sammanfattningen som förlaget har lagt ut: Substantial evidence suggests that we are currently living at the peak of oil production with few prospects for cheap oil ever returning. Yet the media, politicians and regular people have hardly started to talk about what this means. Oil literally runs our societies from transportation to food production to economic activity. Without oil, everything stops. There are powerful…