Ekologi - Energi

Fel skäl bakom krav på att sälja kolkraft | SvD

Print Friendly, PDF & Email

I dagens Brännpunkt skriver Elsa Widding om att en försäljning av Vattenfalls kolkraft delar för att bättra på sin image. En i övrigt intressant artikel som visar på problemen när man sätter saker och ting på sin spetts med avveckling eller bytte till alternativa bränslen som jag kompletterar med en annan vinkling.

I boken ”The World after cheap oil” så har författarna ett beräkningsfall på ett bio-raffenaderi för tillverkning av bio-disel från biomassa som UPM planerade. I ett pilotprojekt skulle en processindustri byggas ihop med ett pappers- eller massa-industri. Det skulle producera 300 000 ton bioolja per år eller 6 000 (bpd) fat olja per dag. Anläggningen skulle använda 1,5 – 2 miljoner m³ vedflis per år, 0,4 TWh el och 5 000 ton vätegas, plus kväve och syre (400 000 ton per år), värme för torkning, ånga, kylvatten och färskvatten. Vätgasen kommer idag i huvudsak från fossilgas (=naturgas, namnet är missvisande)
Om vi beräknar om detta till hela Europa’s oljeanvändning som är 13 miljoner fat per dag, en enkel beräkning visar vilken gigantisk uppgift detta är helt teoretiskt.
Det skulle behövas 2 200 liknade industrier som UPM ovan till en kostnad av 0,5 miljarder € per styck. Raffinaderierna skulle förbruka 880 TWh el per år, lika mycket som Tyskland’s och Storbritannien’s elanvändning i dag. Det skulle behövas 4 000 miljoner m³ massaved per år, detta är mer än sex gånger tillväxten på skogsråvara i Europa i dag. Vi skulle på sex år såga ner allt skogsbestånd i Europa för att ersätta olja vi använder för i huvudsak transporter under sex år.
Till detta kan läggas om även elen ska produceras med biomassa så blir användningen även där högre, och 5% av energi-innehållet i massaved används för skörd och transporter.

Fel skäl bakom krav på att sälja kolkraft | SvD.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Fel skäl bakom krav på att sälja kolkraft | SvD

  1. Intressanta siffor som visar på orimligheten i att tro att vi kan köra vidare som idag, fast med förnyelsebar energi. Det är lätt att peka finger åt tex. Tyskland för att de använder så mycket kolkraft, men då skall man komma ihåg att våra exportmarknader, som vår välfärd i hög grad bygger på, är till största delen fossildrivna. Tyskland har f.ö. betydligt lägre, ca hälften, per capita elförbrukning än vad vi har i Sverige (861 mot 1576 Watt enl CIA world factbook). Så ur den synvinkeln så är Tyskarna mycket bättre än oss, trots sitt kol. Exemplet med Tyskland visar också att det finns MYCKET mer att hämta iom besparing och effektivisering, än vad som går att få fram genom solceller och vindkraftverk. Använde vi el som de fattiga stackars Tyskarna skulle vi i princip kunna lägga ned all kärnkraft, utan att bygga ett enda vindkrafverk till. /Mats L/

Comments are closed.