Ekonomi - Energi - Politik

Två nya böcker om Peak oil.

Print Friendly, PDF & Email

Det har nyligen kommit ut två nya böcker om Peak Oil, en på engelska från vårt östra grannland Finland, ”The World after cheap oil” av Rauli Partanen, Harri Poloheimo och Heiki Waris. Harri Poloheimo var en av grundarna av Peak Oil Finland.
Detta är en väldigt komplett bok, den saknar en innehållsförteckning så jag gjorde en för att kunna hitta själv. Boken skulle mycket väl skulle kunna fungerar som kurslitteratur, detta är en innehållsförteckning i boken, The World after cheap oil.

Den andra boken ”Olja för Blåbär, Energi, Makt och Hållbarhet”, av Johan Landgren och Robert Hansson, Förlag Fri Tanke, den kom nyss ut på svenska. Jag har som hastigast tittat igenom den har inte hunnit läsa den ännu. En lista på innehållet finns här. Olja för Blåbär. Den tar upp mycket av vad den första tar upp men har även lite perspektiv på Sverige och våra förhållande, vilket är bra.

Vad jag slogs av var kontrasten mellan kapitel 8 om Sveriges beredskap och kapitel 9 om Eltransporternas återkomst! Å ena sidan nästan livsmedels brist och ett lokalt samhälle och å andra Hyperloopen med restider på 30 min mellan Stockholm och Göteborg!

The World after cheap oil.
Innehållsförteckning

Kapitel   Ämne                                                                                         Sida

Introduktion

1 Olja
-Vad är olja …………………………………………………………………………………………..1
-Oljans tillkomst …………………………………………………………………………………..2
-Olja i vårt dagliga liv ……………………………………………………………………………4
-Olja och ekonomi ………………………………………………………………………………..5
-Olja och BNP ………………………………………………………………………………………7
-Den mest strategiska resursen ………………………………………………………………8
Vad är Peak oil (PO)………………………………………………………………………………9
-En kort historia om teorin om PO …………………………………………………………11
-PO i rapporter och förutsägelser …………………………………………………………..12
-Förutsägelser slår fel …………………………………………………………………………..13
-EIA ……………………………………………………………………………………………………14
-Cambridge Energy Research Ass CERA …………………………………………………15
-BP ……………………………………………………………………………………………………..16
-IMF ……………………………………………………………………………………………………18
-OECD ………………………………………………………………………………………………..19
-IEA ……………………………………………………………………………………………………19
-UK Industri Taskforce on PO ITPOES …………………………………………………..21
-The Bureau of Infrastukture BITRE ……………………………………………………..22
-UGES och ASPO …………………………………………………………………………………22
-Bundeswehr och Joint Forces Command ………………………………………………23

2 Slutet för billig olja
Peak oil dynamiken ……………………………………………………………………………..26
EROEI ………………………………………………………………………………………………..27
-EROEI för olja ……………………………………………………………………………………28
-EROEI för kol …………………………………………………………………………………….30
-EROEI för naturgas …………………………………………………………………………….30
-EROEI för andra energikällor ……………………………………………………………….31
-Energi är det viktigaste saken ……………………………………………………………….33
Det viktiga med placering och kvalité ……………………………………………………..34
-Den dyra läxan från Kashagan ………………………………………………………………35
-Kvalité är viktigt ………………………………………………………………………………….35
Resurs nationalism ……………………………………………………………………………….36
-PDVSA ……………………………………………………………………………………………….37
-Rosneft ………………………………………………………………………………………………38
Effektivitet i oljeproduktion …………………………………………………………………..39
Export Land Modellen ………………………………………………………………………….42
-Prognoser …………………………………………………………………………………………..44
Behålla samhället och kostnader av byte av energi infrastruktur ……………….45
-Energi fällan ……………………………………………………………………………………….46
-Minskande användbar energi (exergi) ……………………………………………………47
-PO perspektiv ……………………………………………………………………………………..48
Ekonomiska begränsningar och motiv …………………………………………………….49
-Högsta pris ………………………………………………………………………………………….49
Växande befolkning och olje användning …………………………………………………50
-Permanent högt oljepris ………………………………………………………………………..51
Konsekvenser av olje kriser …………………………………………………………………….52
-Energikrisen 1979 …………………………………………………………………………………54
-Sårbart samhälle …………………………………………………………………………………..54
Politisk instabilitet i oljeproducerande länder och en ansträngd USA militär. 56
-Saudiarabien ………………………………………………………………………………………..57
-En ansträngd amerikansk krigsmakt ………………………………………………………58
-Oljeledningar ……………………………………………………………………………………….59
-Raffinaderier ……………………………………………………………………………………….60
-Oljehamnar och andra viktiga transportrutter …………………………………………60
Politiska och oljereserver på pappret ………………………………………………………..61
-Varför skulle OPEC överdriva …………………………………………………………………62
-Oljebolagens olja på papper …………………………………………………………………..63
-Tillbaka daterade adderade oljereserver …………………………………………………63
Miljö, regleringar och klimatförändring …………………………………………………..64
Råvarumarknader och effekten på oljepriset. ……………………………………………65
-Spekulation ………………………………………………………………………………………….66
-ETF och institunella investerare på framtidsmarknaden ………………………….66
Priset på olja …………………………………………………………………………………………68

3 Vad i stället för olja
Minskande olje produktion …………………………………………………………………….73
-Minska vår olje användning …………………………………………………………………..74
Djuphavs olja …………………………………………………………………………………………76
-Globala reserver och produktion från djuphavet ………………………………………77
Arktisk olja ……………………………………………………………………………………………78
Bitumen från oljesand …………………………………………………………………………….79
-Resurser och produktion av oljesand ………………………………………………………80
-Miljöpåverka …………………………………………………………………………………………82
Lätt tät olja eller skifferolja ……………………………………………………………………..83
-Skifferolja resurser och produktion ………………………………………………………..83
-Globala resurser …………………………………………………………………………………..86
-Miljöpåverkan på skiffer olje produktion ………………………………………………..89
Kerogen från oljeskiffer ………………………………………………………………………….90
Fischer-Tropsch syntes (FT) ……………………………………………………………………93
-Fall: UPM Bioraffinaderi ……………………………………………………………………….94
-Är samproduktion viktigt ……………………………………………………………………….95
Förvätskning av kol (CtL) ………………………………………………………………………..96
-Kolresurser …………………………………………………………………………………………..96
-Processen kol till olja ……………………………………………………………………………..97
-Priset och EROEI för processen ………………………………………………………………98
-Miljöpåverkan av CtL …………………………………………………………………………….98
Biobränslen ……………………………………………………………………………………………99
-Odla biobränslen …………………………………………………………………………………100
-Global produktions kapacitet ………………………………………………………………..101
-Problem med biobränslen …………………………………………………………………….102
-Sociala implikationer ……………………………………………………………………………103
-Förvandla större delen av naturen till mänskligheten ………………………………103
-Summering ………………………………………………………………………………………….104
Transporter utan olja ……………………………………………………………………………..105
Naturgas och andra gaser ……………………………………………………………………….105
-Konventionell naturgas …………………………………………………………………………106
-Naturgas i Europa …………………………………………………………………………………107
-Ryssland sida av saken ………………………………………………………………………….108
-Skiffergas …………………………………………………………………………………………….109
-Skiffergas runt omkring i världen …………………………………………………………..111
-Biogas ………………………………………………………………………………………………….112
-Kondensat och flytande naturgas (NGL) …………………………………………………113
-Flytande naturgas (LNG) ………………………………………………………………………114
-Komprimerad naturgas (CNG) ………………………………………………………………115
-Flytande gas (GtL) ………………………………………………………………………………..115
-Gaser för transporter …………………………………………………………………………….115
El ………………………………………………………………………………………………………….116
-Elproduktion ………………………………………………………………………………………..117
-Styrkan med el ……………………………………………………………………………………..118
-Svagheten med el ………………………………………………………………………………….119
Vätgas …………………………………………………………………………………………………..120
-Styrkan med vätgas ……………………………………………………………………………….121
-Svagheten med vätgas ……………………………………………………………………………122

4 Olja i det moderna industriella samhället
Olja som bränsle och smörjmedel i samhället ……………………………………………128
-Europa och olja ……………………………………………………………………………………..130
-Kina och olja ………………………………………………………………………………………….132
-USA och olja ………………………………………………………………………………………….132
-Ryssland och olja ……………………………………………………………………………………134
– -Rysslands olje reserver och produktion ………………………………………………….136
-Oljetrender inom OECD …………………………………………………………………………138
-En plötslig och förlängd kris …………………………………………………………………..140
-Summering …………………………………………………………………………………………..141
Transporter och logistik ………………………………………………………………………….141
-Bilens korta historia ………………………………………………………………………………143
-Vägar och transportinfrastruktur ……………………………………………………………144
-Gummihjul i dag ……………………………………………………………………………………145
-Bilen …………………………………………………………………………………………………….147
-Flyget …………………………………………………………………………………………………..148
-Sjöfart ………………………………………………………………………………………………….150
-Järnvägar ……………………………………………………………………………………………..151
-Överblick ………………………………………………………………………………………………151
Livsmedelsproduktion …………………………………………………………………………….152
-Den gröna revolutionen ………………………………………………………………………….153
-Problem i livsmedelsproduktionen ………………………………………………………….155
-Europa:s livsmedelsproduktion i ett nötskal …………………………………………….156
-USA:s livsmedelsproduktion i ett nötskal …………………………………………………157
-Om organisk odling ……………………………………………………………………………….158
-Genetiskt modifierade organismer ………………………………………………………….159
-Centrala frågor ……………………………………………………………………………………..159
Strukturen på samhälle och städer …………………………………………………………..161
-Områden och bygglov ……………………………………………………………………………161
Olja i energiproduktion …………………………………………………………………………..163
Olja i det ekonomiska systemet ………………………………………………………………..164
-Olja i internationell handel …………………………………………………………………….165
-Korrelationen mellan oljeanvändning och tillväxt. ……………………………………165
-Olje intensiteten i ekonomin …………………………………………………………………..167
-Direkta effekter på ekonomin ………………………………………………………………….168
-Skuld driven konsumtion måste ändras ……………………………………………………169
-Mindre är mer ……………………………………………………………………………………….170
Oljemarknaden och socialpolitik vid olje brist ……………………………………………171
-Relativa vinnare med olje brist. ……………………………………………………………….172
Global säkerhet. ………………………………………………………………………………………174
-Olja är makt. ………………………………………………………………………………………….175
-Krig ………………………………………………………………………………………………………176
Peak Oil och klimatförändringen ………………………………………………………………178
-Kommer PO att rädda oss från skenande klimatförändring ………………………..178
-Utsläpps budget ……………………………………………………………………………………..179
-Energi säkerhet, PO, klimatförändring …………………………………………………….180
-Minska utsläppen och PO ……………………………………………………………………….181
-+2°C …………………………………………………………………………………………………….182
-Internationellt samarbete ……………………………………………………………………….184
Summering – Hur ska oljekonsumtionen minska och från var ……………………..184

5 Världen efter billig olja
Vad sen …………………………………………………………………………………………………..191
-Vi måste ändra vårt sätt och tänka …………………………………………………………..192
-”Ormolje” försäljare ……………………………………………………………………………….194
Hur ser Peak Oil ut? ………………………………………………………………………………..194
-Tre nivåer av ekonomi ……………………………………………………………………………196
-Marknadsplatsens blindhet …………………………………………………………………….197
-Förtroende för ekonomi. …………………………………………………………………………198
Ofrivillig nerväxt ……………………………………………………………………………………..199
Samhällets kollaps …………………………………………………………………………………..200
-Förenkling av vårt samhället ……………………………………………………………………201
-Okontrollerad kollaps ……………………………………………………………………………..202
-Snabb systemisk kollaps …………………………………………………………………………203
-Lokala förhållanden ……………………………………………………………………………….205
Utmaningar för välfärds samhället …………………………………………………………..205
-Produktivitet är beroende av extern energi ……………………………………………..205
-Politiker och den minskande kakan. ……………………………………………………….208
-Vem kan dela kakan i mindre bitar bäst. …………………………………………………209
Makthavare och Peak Oil ………………………………………………………………………..210
-Peak oil är osynligt i media och politisk debatt. ……………………………………….212
-Peak oil i politik ……………………………………………………………………………………214
Glimtar av en dunkel framtid ………………………………………………………………….215
-Olje effektivitet i transporter …………………………………………………………………216
-Inuti krisen ………………………………………………………………………………………….218
-Tid av polarisering ……………………………………………………………………………….219
-Fallet för konsumism. ………………………………………………………………………….220
-Klimat förändring efter PO. …………………………………………………………………..221
Vad kan vi göra? ……………………………………………………………………………………223
-Politisk realism ……………………………………………………………………………………223
-Synen på ekonomi ……………………………………………………………………………….224
-Arbetsmarknaden i framtiden ………………………………………………………………224
-Primärproduktion ……………………………………………………………………………….226
-Energi och infrastruktur ………………………………………………………………………226
-Tillverkning. ……………………………………………………………………………………….226
-Bostaden och skolor. ……………………………………………………………………………227
-Transporter …………………………………………………………………………………………227
-Service ……………………………………………………………………………………………….228
-Allmän sektor ……………………………………………………………………………………..229
-Säkerhet …………………………………………………………………………………………….230
-Finnans och sparande …………………………………………………………………………230
Vad har vi gjort åt detta. ……………………………………………………………………….230
Slutord ……………………………………………………………………………………………….232

Appendix
Appendix 1 – Olja i siffror ……………………………………………………………………..235
-Sorter och terminologi ………………………………………………………………………..235
-Oljeanvändning i Europa och övrigt …………………………………………………….236
-Olja globalt ………………………………………………………………………………………..237
Appendix 2 – Oljemarknader
-Produktion, efterfrågan, lagringsnivåer ………………………………………………238
-Spot och framtidskontrakt …………………………………………………………………239
-Leverans standarder …………………………………………………………………………239
-Indirekt olje tillgångar ………………………………………………………………………239
-Olje börser ………………………………………………………………………………………240
-Handel utanför börsen ……………………………………………………………………..240
-Betalningar och överföringar …………………………………………………………….240
-Marknaden har alltid fel …………………………………………………………………..240
Appendix 3 – Enbart anledningar gör inga förändringar.

Upp till sidhuvudet!

Olja för Blåbär.

Olja för Blåbär, Energi, Makt och Hållbarhet, av Johan Landgren och Robert Hansson, Förlag Fri Tanke.

Innehållsförteckning                                                                                Sida

Förord …………………………………………………………………………………………………..9
Inledning ………………………………………………………………………………………………11

Kapitel 1
Energi i världen ……………………………………………………………………………………..19
-Energianvändning i världen …………………………………………………………………..20
-Vad är Olja …………………………………………………………………………………………..22
-En värld i snabb förändring ……………………………………………………………………25
-Konventionell och okonventionell olja …………………………………………………….31
-Vad är egentligen ett stort oljefynd …………………………………………………………34
-Vad är Peak Oil? ……………………………………………………………………………………37
-Olja, BNP och världsekonomin ……………………………………………………………….41

Kapitel 2
Energi i Sverige ……………………………………………………………………………………..46
Svveriges energianvändning – en jämförelse mellan 1970-talet och i dag …….47
Sambandet mellan dieselanvändningen och BNP-tillväxt …………………………..52
Varifrån kommer Sveriges olja? ……………………………………………………………….54

Kapitel 3
Oljan makt – då och nu …………………………………………………………………………….59
-Kolet – den första stora energikungen ………………………………………………………60
-Valolja …………………………………………………………………………………………………..61
-Oljeindustrins födelse …………………………………………………………………………….62
-Oljans roll under andra världskriget ………………………………………………………..70
-De sju systrarna …………………………………………………………………………………….78
-De nya sju systrarna och makten i dag ……………………………………………………..82

Kapitel 4
Myt och fakta om tillväxt ………………………………………………………………………….87
-Exponentiell tillväxt ……………………………………………………………………………….88
-Två obestridliga naturlagar ……………………………………………………………………..95
-Jevons Paradox ………………………………………………………………………………………97
-Oljan betydelse för fortsatt ekonomisk tillväxt …………………………………………..99
-Nettoenergi ……………………………………………………………………………………………101

Kapitel 5
Nordsjön – oljeskatter som försvinner ……………………………………………………….105
-Norges välstånd hänger på oljan ………………………………………………………………107
-Storbritannien – oljedrömmen som kom och gick ………………………………………121

Kapitel 6
Skifferdrömmar och andra fossila förhoppningar
– och hur fallande oljepriser påverkar utvinningen ……………………………………..125
-Skifferdrömmar i USA – en revolution eller ett pensionärsparty? ………………..126
-Oljesandsutvinning i Kanada ……………………………………………………………………137
-Metangas från havsbotten? ………………………………………………………………………141
-Gas från kol? …………………………………………………………………………………………..142
-Oljeprisets påverkan på flygindustrin ………………………………………………………..144
-Vad händer med utvinningen när oljepriset faller? ………………………………………147

Kapitel 7
Den strategiska ellipsen och Den kinesiska draken – framtidens energisäkerhet .155
-Den strategiska ellipsen …………………………………………………………………………….156
-Kina – en drake på jakt efter återstående resurser ………………………………………..161
-Kaspiska havet – ökad militarisering i ett getingbo ……………………………………….170

Kapitel 8
Sveriges beredskap för Peak Oil …………………………………………………………………..176
-Utan olja svälter Sveriges befolkning …………………………………………………………..178
-Hirschrapporten ……………………………………………………………………………………….179
-Vad kan tidigare oljekriser lära Sverige? ……………………………………………………..181
-Nedmontering av Försvarsmakten ………………………………………………………………184
-Sveriges livsmedelsförsörjning ……………………………………………………………………188
-Omsadling av tjänste- och transportsektorn ………………………………………………….191
-Sjöfart ……………………………………………………………………………………………………….193

Kapitel 9
Eltransporternas återkomst …………………………………………………………………………198
-Elbilen ………………………………………………………………………………………………………199
-Spårvagn och järnväg ………………………………………………………………………………….211
-Elbussar …………………………………………………………………………………………………….214
-Elmotorvägar för lastbilar …………………………………………………………………………..215
-Personal Rapid Transit-Podcars ………………………………………………………………….217
-Hyperloopen – framtidens globala transportmedel? ………………………………………222

Kapitel 10
Lokalt och hållbart ……………………………………………………………………………………….227
-Självförsörjande på energi – är det möjligt? …………………………………………………..229
-Lokal matproduktion ………………………………………………………………………………….240
-Nya former av sparande och investeringar som stannar lokalt ………………………..242

Kapitel 11
Hur blir det sedan? ……………………………………………………………………………………..247
-Brist på olja innan 2020? …………………………………………………………………………..248
-Peak Oil räddar inte klimatet ………………………………………………………………………257
-En alternativ möjlighet ………………………………………………………………………………263

Källor ………………………………………………………………………………………………………..273

Register …………………………………………………………………………………………………….305

Upp till sidhuvudet!
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious