• Energi

    Jeff Rubin på Financial Sense

    Jeff Rubin deltar i Financial Sense Newshour som sändes den 23 januari. Jeff Rubin pratar om Oljan som håller på att ta slut och att det inte finns så många alternativ. Han har varit Chief Economist på CIBC World Markets och skrivit boken Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller: Oil and the End of Globalization. Programmet finns som mp3 format Tweet