Energi - Sociologi

Peak Oil och framtidens välfärd

Print Friendly, PDF & Email

Nu kan ni reservera plats för att vara med och lyssna på seminariet

Peak Oil och framtidens välfärd, Söndagen den 29 augusti, 2010 kl 16:00

Sverige är ett välfärdsland och basen för välfärden är tillgång till energi. Varifrån vi får vår energi och hur vår energiförsörjning skall bli i framtiden är en viktig ödesfråga. Världen använder framförallt fossil energi, olja, naturgas och kol. Sverige är beroende av olja. Den globala oljeutvinningen börjar nu sina. Vi kallar det för Peak Oil. Forskning inom globala energiresurser och hur Peak Oil påverkar framtidens välfärd och klimat kommer att presenteras.

Program:
Från kl 16:00 spelar Uppsala riksspelmanstrio där en av föredragshållarna, Kersti Johansson, är medlem.
16:15 Energi och välfärd, Anders Wijkman
Den globala välfärdsekvationen, Kjell Aleklett
Kan framtidens energi komma från jordbruket? Kersti Johansson
Energi och ekonomi, Kristofer Jakobsson
Koldioxidutsläpp och framtidens utvinning av fossila bränslen, Mikael Höök
Diskussion med Anders Wijkman som moderator
Avslutning med Uppsala riksspelmanstri

Arrangör: Tällberg Foundation där även bokning sker.
Plats: Östasiatiska Museet, Biblioteket

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious