• Sociologi

    Peak car: troligt i England

    Det finns flera tecken på att Peak car har inträffat i England redan. Detta skulle även kunna hända i Sverige men finns detta med i Trafikverkets data, hur får man fram sådana data så man kan se hur det ligger till i Sverige. Peak car: evidence indicates that private car use may have peaked and be on the decline | RUDI – Resource for Urban Design Information. __________________ Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS] Tweet