• Ekologi - Ekonomi

    Fixa pengar

    Det finns en video om pengar och hur det fungerar: Bland annat tar den upp flera alternativa system. Utan ett nytt ekonomisk system kommer vi inte att klar omställningen till ett hållbart samhälle, vilket inte de flesta förstår. Tweet