• Ekonomi - Energi

    Myten om alternativa energilösningar

    Jakten på alternativa energikällor är stor, främst för klimathotet men även utifrån energisäkerhet och oberoende. Alternativen kan delas in i två grupper. Substitut för oljebaserade produkter, som etanol, bio diesel, olja från kol och tjärsand, både från biomassa och fosil produkter. Alternativ för elproduktion inklusive lagring av energi, som vind- och vågkraft, solceller, biomassa och batterier. Tweet