Diverse

Politik och Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

Det är dags för ännu ett möte med ASPO Sverige. Temat denna gång är politikernas roll och ansvar när oljetoppen passeras. Målet är att tydligöra de politiska blockens inställning i frågor som rörande Peak Oil. Vilka frågor vill du ställa till Roger Tiefensee (c) och Lise Nordin (mp)?

Tid: torsdag 9/12, kl 17-20.

Plats: Gästabudssalen i Hartwickska huset. Adress: St Paulsgatan 39

Gratis inträde för medlemmar, annars 50:-. Det bjuds på enklare förtäring och ev. eftersnack på café Sodom. Om ni vill vara med så skriv en kommentar nedan, så vi vet hur många som kommer.

Nedanstående frågeställningar har vi tänkt ta upp:

Var hör Peak Oil- frågan hemma?
  • Vilken är rätt samhällelig instans att hantera Peak Oil?
  • Vilket ansvar har denna instans?
  • Vilken roll spelar vetenskap? Måste politiker följa vetenskapen?

Vilket ansvar har politiker:

 • För att kommunicera ”sanningar”
 • För att se till att offentliga kunskapare (myndigheter o dyl.) levererar en nyanserad bild av verkligheten
 • Att förbereda samhället på stora förändringar
Inte mycket har hörts från politiskt håll om PO för att:
 • Inget parti vill förmedla en krympande framtid?
 • Det finns andra ”viktigare” problem?
 • PO kan hanteras och är därmed onödig att kommunicera.
 • Bättre fokusera på vägarna ”framåt” istället för domedagsprofetior?
 • Klimatfrågan har fått mer gynnsam lansering och är ändå nästan samma sak som Peak Oil?
Politikerna får sedan placera sitt parti i grafen.

Insända frågor:
Hur ska Sverige klara matförsörningen efter Peak Oil med tanke på att handelsgödsel, bekämpningsmedel, dragararbete m.m. kräver olja?

Se nu till att kommentera ordentligt så vi inte missar några viktiga frågeställningar! Väl mött den 9/12.

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

33 Comments on “Politik och Peak Oil

 1. Hur ska Sverige klara matförsörningen efter Peak Oil?
  Det är som jag ser det den absolut viktigaste frågan. Ofta diskuteras vad vi ska köra våra bilar på och hur vi ska få fortsatt tillväxt men det mest grundläggande av allt är hur vi ska se till att människor får mat när vårt handelsgödsel- och bekämpningmedelsberoende jordbruk inte längre kan förlita sig på handelsgödsel och bekämpningsmedel och när vi dessutom inte kan importera mat i den utsträckning vi idag gör.

 2. Hur ska Sverige klara matförsörjningen efter Peak Oil?

  Handelsgödsel och drivmedel som direkt kan ersätta diesel, eldningsolja och jetbränsle kan tillverkas genom förgasning av biomassa eller biogas. Även råvaror för många kemiska produkter kan produceras på detta vis. Handelsgödsel kan även produceras av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Det går dock åt stora mängder energi, och det måste vara relativt billig energi om det ska fungera. Lösningar finns, frågan är om det finns vilja att införa dem? Eller är det fortsatt ”business as usual” som gäller?

 3. Varför inte även bjuda in lämpliga journalister? Kanske redan är tänkt, men allt detta får ett anat genomslag om det finns att läsa i någon form av media.

 4. Politiker har inga lösningar på PO idag. För riskabelt att föreslå nedväxt och krympande ekonomi. Men likafullt kommer vi dit. Frågan är vad politikernas roll idag egentligen är? Jag tror deras huvudansvar är att se till att det startas en omfattande information om PO + få igång det offentliga samtalet, med alla medborgare involverade, så att kravet på åtgärder, och även förslag på hur vägen framåt ser ut, kommer nerifrån. Då först kan politiker forma dessa krav till en framtidsorienterad politik. Kanske via nya partier? PO är inte en höger-vänster fråga. PO och följderna är mer en överlevnadsfråga. Och ju förr den här kampanjen kan komma igång dessto bättre!

 5. För att kunna åstadkomma genomgripande samhällsfärändringar måste man bilda ett politiskt parti. Omställningsrörelsen har kunnande och vetskap om vad som måste göras. Medial genomslagskraft får ett riksdagsparti. Dessutom pengar och resurser att presentera en handlingsplan, som ändrar den färdriktning som pekar åt katastrofalt fel håll. Och som pekar ut en ny färdrikting och ett helt nytt sätt att leva för att alla ska ha en rättvis chans att överleva. Den globala ekonomin är fortfarande en fossil profil. Den globala ekonomin måste ställas om tiil en hållbar profil. Räkna inte med att Klimatmötet i Mexico kommer att ändra färdriktning. Det måste vi göra själva.

 6. Hörni, se nu till att vara lite snälla mot de här politikmänniskorna som ställt upp så glatt. Tänk på att de bara är funktionärer i ett system som är större än något av dess delar. Politiker har ytterst begränsat manöverutrymme, och ju högre upp i pyramiden man sitter desto hårdare är reglerna för ens uppförande.

  Jag skulle nog inte heller ha för stora förhoppningar på någon politisk omsvängning av nåt slag – det verkar inte vara sånt som sker under kollapser. Möjligen efter en kollaps när samhället organiserar om sig.

 7. Oh, en grej till: Se bara till att de inte snurrar iväg och ägnar all tid åt ”global uppvärmning” eller annat fjoll, vilket fortfarande är väldigt lätt hänt.

 8. @Shinee:
  Bra förslag! Har redan bjudit in de (få) journalister jag känner och ahde tänkt lägga ut en lite pressrelease om det också. Har dock ingen idé om vem som skulle kunna filma/dokumentera så att vi kan lägga ut på hemsidan. Har du några kontakter som kan hjälpa till med detta?

  @Niklas:
  Hade inte tänkt ägna för mycket tid åt AGW men det kan vara intressant att höra politikers syn på varför det ena är PK medan det andra inte är det. Vill dessutom höra vad de tänker om utsläppsscenarierna i SRES.

  @Alla:
  Skriv gärna in era frågor i förväg, det blir i allmänhet bättre svar och så slipper man undvikande haranger som folk tenderar att haspla ur sig om de inte förstår frågan/anar ugglor i mossen.

 9. Före 1940-talet producerade ett jordbruk mer energi i form av mat än produktionen krävde i form av foder och gödsel.

  I dag kräver produktionen ca 7 gånger så mycket energi i form av i huvudsak olja som energiutbytet i form av mat.

  Hur skall jordbruket återigen komma till en positivt energiproduktion?

 10. Jag ska försöka komma. Betrakta detta som en anmälan. Jag är inte medlem, men har skrivit ganska mycket om både finanskriser och resurskriser de senaste åren.

  Mvh
  Bosse

 11. före valet så skickade jag e-mail om peak oil till alla partier bara miljöpartiet svarade så dem fick min röst,svaret var väl bla bla ja ni fattar men dem svarade i alla fall på frågor om peak oil.så jag tänkte att dem börjar kanske fatta hur allvarligt det är.medans resten av partierna har huvudet i sanden.

 12. Kan tyvärr inte deltaga. Sen tycker jag att det är tråkigt att bara de två av de mest miljöinriktade partierna ställer upp och inte tex Moderaterna. Hade varit mycket mer intressant att höra vad Moderaterna har att säga om detta ämne. Tex Miljöpartiet har ju redan tagit upp detta ämne i media.

  En fråga från mig:
  Transporter är idag en stor samhällsbelastning då de inte bara skapar en dyr och energiberoende framtid utan även skapar problem och kostnader i form av buller, utsläpp, slitage på vägar, minskad fysisk aktivitet, mm. Varför satsar man inte på att minimera transporterna i samhället istället för att öka dem som man nu gör?

 13. Skickade länk med inbjudan till Vetenskapens värld, Kalla fakta och Uppdrag granskning. Sånt här är ju faktiskt deras jobb att undersöka.
  Varför vill inte någon från Moderaterna närvara? Undrar vad politikerna ska säga till sina barn när dom frågar: -Om ni visste, varför gjorde ni ingenting?

 14. Hallo

  Vill egentligen komma. Tidigare försök an anmäla mig misslyckades av okänd anledning.

  Frank Zintl

Comments are closed.