Ekonomi - Energi

Deutsche Bank tror på ett oljepris på $125 år 2012

Print Friendly, PDF & Email

Deutsche Bank har kommit med en rapport ”The End of the Oil Age: 2011 and beyond: a reality check.”

Rapporten tar upp de olika reserverna som olika länder har, här finns viss osäkerhet om Saudiarabien, det finns troligtvis inte så stora reserver som många tror, även när priset gick över $140 fatet så producerade de inte mer än 9,5 mbd. Detta kan leda till att priset stiger snabbare än Deutsche Bank tror.
Early Warning: Deutsche Bank: $125 oil spike in 2012.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious