Energi

Dubbla insatsen

Print Friendly, PDF & Email

Johan Bergnäs är en säkerhetspolitisk analytiker vid Stimson Center i Washington, DC som skriver om att kärnkraften måste bli säkrare, det låter bra kan man tycka.

I framtiden kommer kraven att öka på att alla nya kärnkraftsverk ska klara fler olika olycksfall. Men för att detta ska ske, då verken blir dyrare för varje ökat krav, så måste verken bli större för att bära de högre kostnaderna. Det blir mer inbyggd energi i systemet och det tar längre tid att komma på plus.

Det vi i verkligheten gör är att dubbla insatsen vilket kallas Martingal som är en sannolikhetsteori. Den kan användas i bland annat i rollett, där man dubblar insatsen, på 50 % händelse, varje gång man förlorar då får man igen tidigare insatts plus lite till. I de flesta kasinon så finns begränsningar för insatsen för att förhindra kraftig förluster. Men detta finns inom den finansiella världen utan begränsningar.

Martingal är relaterat till det som Nassim Taleb beskriver som en ”Black svan” händelse, osannolik händelse med förödande konsekvenser. I Fukushima så är något liknade på gång, när vi har en farlig verksamhet så reglerar och styr vi byggande och drift kraftigt. Detta leder till ökande kostnader och för att få ekonom i det hela att gå ihop så skalar vi upp, vi höjer insatsen och hittills så har strategin fungerat så där, men när något händer så blir konsekvenserna stora.

Så vad vi gör är att skydda oss från små olyckor och riskerar i stället större katastrofer.

Kärnkraften måste bli säkrare | Brännpunkt | SvD.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious