• Energi

    Energimyndighetens Energiplan för 2020

    Energimyndigheten har gjort en utredning om hur landets energiförbrukning ser ut 2020. Då har man kommit fram till att vår energianvändning kommer att öka men 4712 ktoe (kilo ton olje ekvivalent = 54,8 TWh ) från 2005 års nivå. Det är BAU (busienes as usal) i kvadrat, det finns inte moln på himlen och vi lever i en värld där det evig tillväxt gäller. Detta ska jämföras med vad England och Tyskland kommit fram till med minskningar på 1040 ktoe och 31914 ktoe. Detta är två länders som kanske har börjat inse vad Peak Oil betyder, båda länderna har organisationer…