• Ekologi

    Spridningen av Cesium 137

    En bild över spridningen av 137Cs från reaktorerna i Fukushima för tre dygn framåt. Det verkar som spridningen av 131I and 137Cs pågår med ca  73% och 60% av Chernobyl utsläppet nu. Så det verkar som olyckorna kommer att graderas lika snart. Tweet