Ekologi

10 skäl till varför vi behöver vargen

Print Friendly, PDF & Email

Hur vargen kan bekämpa klimatförändringen, 10 skäl till att canis lupus behöver skyddas.

Det rör sig i och för sig om Amerikanska förhållande i nationalparken Yellowstone, men en del stämmer nog här i landet fast kanske med andra arter.

  1. Utan vargen och andra stora rovdjur så kan ekosystemet tippa över helt.
  2. Asätere  trivs och frodas där vargar finns i närheten, som örnar, korpar, lodjur och kanske flera hundra andra arter.
  3. Jorden förbättras och tillförs näring.
  4. Djur slaktade av vargar föder ett större antal andra djur än vad mänsklig jakt gör, och tre gånger så många arter gynnas av det som vargen lämnar kvar.
  5. Försvinner vargen träder andra djur in som tar andra byten till nära utrotning, om inte dessa hålls efter.
  6. Hjortar och wapiti bildar mindre grupper när vargen finns i närheten som hindrar smittspridning.
  7. Vargar kan hindra spridning av Chronic wasting disease (CWD) som finns i västra Nordamerika. Då sjuka djur som vargen tar inte sprider sjukdomen vidare.
  8. Wapiti är inte lika benägna att skada ekosystemet vid vattendrag när vargen finns i närheten.
  9. Varmare vintrar ledde till att färre djur dog vilket ledde till att andra asätare fick svårt med föda, men detta hände inte i områden där vargen fanns.
  10. Vargturismen har ökat när vargarna har blivit fler.

 

Mother Jones.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious