Energi

Kallelse till Årsmöte den 3 mars 2013

Print Friendly, PDF & Email

Härmed kallas medlemmar i ASPO Sverige till Årsmöte.

Tid: den 3 mars, kl 18:00
Plats: Café Sodom som ligger på Bellmansgatan 26, 118 47 STOCKHOLM

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Rapport från styrelsen, kassör och revisor
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
5. Val av poster till styrelsen

  • Ordförande
  • Kassör
  • 3 st styrelseledamöter

6. Beslut om medlemsavgift
7. Övriga ärenden
8. Justering av mötet

Efter mötet kommer Kjell Aleklett, mer info om detta senare.

Anmälan görs som en kommentar nedan för att vi ska kunna planera lite. Kaféet är stängt efter 17:30, det är därför vi kan vara där.

Och vill man bli medlem så gör så här.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious